Nieuwe wending in de zaak van de sperperiodes. Volgens een uitspraak van de rechtbank vanDendermonde is de sperpriode strijdig met de Europese regelgeving. Dit besluit zal de handelaars de mogelijkheid bieden om in het geweer te komen tegen deze periode.

De advocaat van ZEB, de kledingketen die herhaaldelijk voor het gerecht werd gesleept vanwege niet-naleving van de sperperiode, is van mening dat de voorschriften met betrekking tot de sperperiode de consument heeft beroofd van het recht op informatie.

Ter herinnering: België was door de Europese Commissie in gebreke gesteld. Maar volgens de Belgische regering beoogt de Europese richtlijn uit 2005 de consument te beschermen, terwijl met de sperperiode getracht wordt de kleine handelaar te beschermen. De regering is dus van mening dat deze wet buiten het toepassingsgebied van de richtlijn valt. België is het enige Europese land waar het afficheren van kortingen in de 6 weken voor de solden is verboden.

ZEB, dat opnieuw had besloten deze wachttijd niet na te leven rekent er nu op dat de regering de wet zal aanpassen.

Lees ook: