Pierre-Olivier Beckers, die in november opstapte als CEO van Delhaize Group, wordt onafhankelijk bestuurder bij de automobielgroep D'Ieteren. Hij werd door de raad van bestuur bij coöptatie benoemd.

Beckers is verder nog voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en ondervoorzitter van de ondernemersorganisatie Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en bestuurder bij Guberna. Voorts zetelt hij nog in de raad van bestuur van Delhaize Group als niet-uitvoerende bestuurder.