Newpharma trekt naar het Grondwettelijk Hof. De Belgische online apotheek eist de nietigverklaring van twee onlangs gestemde wetten omdat ze volgens haar de concurrentie afremmen en de e-commerce belemmeren. Indien deze wetten zoals voorzien op 1 juli 2021 in voege treden, zal de Belgische online apotheek haar logistieke activiteiten moeten stoppen. Ze zal ook geen reclame meer mogen maken.

De eerste wet waartegen Newpharma zich verzet is de wet van 30 oktober 2018. Deze verbiedt apothekers die online verkopen om een deel van hun activiteit uit te oefenen buiten het kadastraal perceel waarop de apotheek gevestigd is. De wet voorziet dan wel een uitzondering voor e-commerceactiviteiten, maar ze kan pas in werking treden na de goedkeuring van een Koninklijk Besluit. Dat moet echter nog bekrachtigd worden in de Ministerraad, wat de regering in lopende zaken niet kan doen.

Volgens Jérôme Gobbesso, medeoprichter en CEO van Newpharma, bevindt Newpharma zich door de nieuwe wet in een erg ongemakkelijke situatie. “Net als vele anderen zijn wij met onze website voor onlineverkoop gestart vanuit het kantoor achter onze apotheek in Luik. Wegens het succes werden we al snel gedwongen de stocks en de logistieke keten te verplaatsen. Ondertussen bieden we werkgelegenheid aan meer dan 100 mensen en plannen we te investeren in de bouw van een site van meer dan 20.000 m².”

De andere wet is die van 22 april 2019. Ze verbiedt apothekers voortaan hun activiteiten en de producten die ze verkopen te promoten en dus om reclame te maken. “Om te functioneren kan een fysieke apotheek rekenen op het cliënteel uit de buurt, en de natuurlijke passage. Online is dat een heel ander verhaal: maak je jezelf niet kenbaar, al was het maar via referentiëring op zoekmachines, dan ben je ten dode opgeschreven”, zegt Gobbesso. 

“Door die wetten blijven de maximumprijzen van voorschriftvrije medicijnen in fysieke apotheken overdreven hoog en worden Belgische patiënten naar buitenlandse online apotheken, die niet onderworpen zijn aan de Belgische regelgeving. Ze zorgen ervoor dat we met ongelijke wapens strijden tegen Nederlandse en Duitse concurrenten, die van soepelere wetgevingen in hun land genieten om uit te breiden en schaamteloos promotie te voeren bij ons”, besluit Gobbesso.