Het ontwerpdecreet Handelsvestigingsbeleid ligt ter bespreking in de commissie in het Vlaams Parlement. Dat biedt gemeenten en provincies de mogelijkheid om winkelgebieden vast te leggen.

Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid legt de focus op kernversterkend beleid. Gemeenten en provincies moeten daarom volgens het decreet zelf kunnen vastleggen welk soort winkels ze in welke zone willen. Ze kunnen autonoom beslissen of er shoppingcentra of baanwinkels kunnen komen of niet en ze kunnen de gemeente of stad opdelen in winkelarme gebieden en kernwinkelgebieden. 

"Het tij keren"

Voor Unizo, dat al lang aandringt om het decreet goed te keuren, komt de bespreking geen dag te vroeg. “De leegstand in onze stads- en gemeentecentra neemt jaar na jaar toe. Volgens cijfers van studiebureau Locatus is de leegstand momenteel al opgelopen tot 9,4 % van het totaal aantal verkooppunten   Dat is zeker het gevolg van het stijgend aantal baanwinkels en de vele shoppingcentra buiten de stad. Enkel inzetten op de versterking van onze kernen kan het tij keren”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Volgens Unizo zijn ook de steden en gemeenten zelf vragende partij. 

 

Uplace-achterpoortje

Veel minder te spreken, is de ondernemersorganisatie over het “Uplace-achterpoortje” dat het decreet voorziet. Normaal vervalt een socio-economische vergunning na 5 jaar. Het ontwerpdecreet voorziet nu dat vergunningen die op 1 juli 2014 vervallen waren, maar waartegen nog procedures lopen – zoals Uplace – toch nog geldig blijven. “Met andere woorden, een artikel enkel en alleen op maat van Uplace”, aldus Unizo. De ondernemersorganisatie wil dit artikel geschrapt zien.