Het eerste trimester van 2016 daalde de omzet in de handel met 2,8%, vergeleken met een jaar eerder. Vooral de non-food had het moeilijk. Dat blijkt uit cijfers van Comeos, de federatie voor handel en diensten.

“De omzet in de food-sector bleef stabiel (0,6%), maar in de non-food tekenden we een omzetdaling op: -1,2% voor de elektro, waarbij IT en consumentenelektronica zelfs daalt met 8%. De omzet in de fashion daalde met 3%, hierin hebben de Brusselse aanslagen vermoedelijk een rol gespeeld. DIY bleef stabiel (0,1%), maar vooral dankzij de extra verkoopdag op 29 februari”, zegt Dominique Michel, CEO van Comeos.

Online: omzet food steeg met een derde

“De cijfers van de online verkoop bevestigen deze tendensen. Food deed het goed: het aantal transacties steeg met 25%, de omzet met 29%. Dus er waren meer online aankopen, en deze hebben ook meer omzet gegenereerd. Fashion tekende een daling op van 22%, zowel in aantal transacties als in waarde”, weet Michel.

 

Prijsstijgingen lager dan inflatie

“De prijzen in de winkels (shop index: 1,3%) stegen minder snel dan de inflatie (1,8%). De Belgische inflatie was ook gevoelig sterker dan die van de eurozone (0,05%). Deze cijfers houden nog geen rekening met de invloed van de kilometerheffing, die in werking trad in april en die de inflatie zal versterken”, besluit Michel.