De Duitse distributiegroep Metro heeft die financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2012 bekendgemaakt en deze zijn naar het schijnt beneden de verwachtingen gebleven. De groep meldt een nettoverlies van 81 miljoen euro die voornamelijk zou zijn toe te schrijven aan zijn elektronicadivisie (Saturn en Media Markt). Ondanks de economische crisis is de omzet van Metro met 2,2% gestegen tot 15,6 miljard euro. De sterkste groei werd waargenomen in Azië en Afrika (+15,2%), evenals in Oost-Europa (+3,5%). In West-Europa is de omzet echter met 1,2% gedaald. De omzetstijging kon echter niet verhinderen dat de belangrijkste investeringen hebben geleid tot een daling van het operationele resultaat.

Ter compensatie zal Metro zijn investeringen met 10% moeten verlagen en om die reden moeten zoeken naar andere vormen om de kosten te drukken. De analisten verwachten ontslagen op de hoofdvestiging en een tijdelijke stopzetting van de uitbreidingsplannen in Indonesië.