Melkveehouders uit heel Europa demonstreren hun woede in de straten van Brussel, naar aanleiding van een vergadering van de Landbouw- en Visserijraad van de EU. Ze eisen een eerlijk inkomen voor de hele landbouwsector.

Terwijl de EU-ministers van Landbouw en Visserij maandag in Brussel bijeenkomen, uit de landbouwgemeenschap opnieuw haar woede. Op initiatief van de vzw European Milk Board marcheren melkveehouders uit België, Italië, Duitsland, Frankrijk en Ierland sinds deze middag door de straten van de hoofdstad onder het motto “Een eerlijk inkomen voor boeren, nu”. Met deze actie, die vlak voor Wereldmelkdag op 1 juni en de Europese verkiezingen (6-9 juni) valt, roepen de producenten op tot “specifieke oplossingen om ervoor te zorgen dat voedselproductie niet langer een verlieslatende activiteit is voor boeren, maar evolueert naar een eerlijke en winstgevende sector”. “Wat we nu al jaren vaststellen, is dat de inkomens van de producenten niet langer toereikend zijn en dat velen van hen hun activiteiten moeten stopzetten”, klaagt Silvia Däberitz, directeur-generaal van de vzw European Milk Board, zo meldt Belga. “Tegelijkertijd kiezen er maar weinig jongeren voor de landbouwsector, wat zorgwekkend is vanuit het oogpunt van voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid in de Europese Unie”, besluit ze.