Het sorteren, vervoeren en stockeren van glazen flessen met statiegeld brengt hoge logistieke kosten met zich mee. Ook het groeiend aantal verschillende tarieven voor het statiegeld werkt kostenverhogend. Het VIL heeft samen met zes bedrijven, de Belgische brouwers en de drankenhandelaars een project gestart om deze kosten te reduceren.

Het nieuwe project ‘Empty Logistics’ van het VIL, het innovatieplatform voor de logistieke sector, zal in eerste instantie deze kosten in kaart brengen, alsook de leeggoedstromen in Vlaanderen. Op basis daarvan zullen logistieke oplossingen gezocht worden om die kosten leeggoed naar omlaag te halen. Aan het project nemen AB Inbev, Belgische Brouwers, Chep, Coca Cola, Colruyt Retail Partners, Delhaize, FeBeD en Jost Logistics (Verbessem) deel.

De kostprijs van het sorteren, vervoeren en stockeren van deze flessen is niet te verwaarlozen en vaak niet transparant. “Alle partijen in de logistieke keten zijn betrokken en dragen een deel van de kost: de producent, de retailer, de drankencentrales en de transporteur”, legt legt projectleider Peter Lagey uit.

 

Administratie en veel ruimte

De producent moet opslag voorzien voor het leeggoed, wat vooral in de wintermaanden veel plaats inneemt. Hij staat ook in voor het reinigen en spoelen van het glas en het verwijderen en vervangen van beschadigde flessen. Bovendien moet hij ook een administratief systeem op zetten voor het beheer van de (statie)geldstromen en het terughalen van het leeggoed uit de markt. Bij de retailer neemt het leeggoed dan weer kostbare ruimte in beslag. Tot slot wordt de transporteur vaak geconfronteerd met inefficiënte retourvrachten.

Vooral bij een decentrale aanpak waar winkels rechtstreeks door de producent worden bevoorraad, weet de transporteur vaak niet of en hoeveel leeggoed er moet worden teruggenomen bij een levering. Hetzelfde probleem geldt bij drankenhandels, die op hun beurt lijden onder de wildgroei aan statiegeld tarieven”, zegt Lagey.

 

Uniforme tarieven

Ook de Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FeBeD) neemt deel aan het project. “Onze leden merken al enige tijd een sterke stijging op in de kosten voor het verwerken van leeggoed. Dit komt vooral door de toegenomen variatie in het aanbod. Denk maar aan de populariteit van speciaalbieren, gins, enzovoort. Die variatie zorgt voor heel wat verschillende soorten flessen van verschillende producenten. De verwerking van dat leeggoed is voor de handelaars een hele uitdaging”, zegt Gilles Vandorpe, directeur van FeBeD.

Hij legt uit dat de veelheid aan verschillende leeggoedtarieven niet alleen veel administratie met zich meebrengt, maar ook praktische problemen. “Verkeerde flessen kunnen in verkeerde bakken terecht komen. We hopen dat er tijdens dit project ideeën naar boven zullen komen die dit proces kunnen vereenvoudigen en vlotter kunnen laten verlopen”, zegt Vandorpe.

Met dit project willen wij niet alleen zoeken naar verbeteringen aan bestaande flows en processen, maar ook naar nieuwe dienstverleningsconcepten. Zoals bijvoorbeeld het ophalen, sorteren en terug ter beschikking stellen van leeggoed over de producenten en retailers heen”, zegt projectleider Lagey tot slot.