Lidl België gaat vanaf nu klimaatexperts sturen naar zijn belangrijkste leveranciers om hen te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen. Die vormen namelijk de grootste emissiebron van Lidl. Deze beslissing kadert in de ambitie van de smart discounter om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met 36% te verminderen. 

Lidl onderneemt al jaren acties om het bedrijf duurzamer te maken. Zo publiceerde het vorig jaar nog een uitgebreid duurzaamheidsrapport waarin het bedrijf een overzicht gaf van al zijn 50 doelstellingen inzake duurzaamheid, inclusief een transparant overzicht van de realisaties die tot dan toe gebeurd waren. Het was een van de eerste keren dat een retailer openlijk met al zijn goede én minder goede ecologische punten naar buiten kwam. Bovendien waren de doelstelling van Lidl gevalideerd door de Verenigde Naties en in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. 

Om de duurzaamheid verder te verbeteren en de CO2-uitstoot te blijven verminderen, richt de retailer zich nu op zijn leveranciers. Van de bijna 900.000 ton CO2 die Lidl jaarlijks uitstoot, is 80% afkomstig van een zestigtal leveranciers, waaronder een 24-tal Belgische. Daarom gaat de smart discounter voortaan klimaatconsultants naar zijn belangrijkste Belgische leveranciers sturen die hen moeten helpen om hun uitstoot te verminderen. Dat doen ze door de leveranciers aan te sporen om een CO2-actieplan op te stellen. “De klimaatexperts begeleiden de leveranciers in het berekenen van de CO2-voetafdruk van hun organisatie en stellen mogelijkheden voor over hoe ze de impact op het klimaat kunnen verkleinen”, verduidelijkt Lidl. Dankzij de hulp van de klimaatexperts krijgen de leveranciers een beter overzicht van hun eigen uitstoot, maar ook van de grootste emissiebronnen in de hele toeleveringsketen. Bovendien kunnen de leveranciers dankzij concrete maatregelen ook hun energierekening verminderen, meer medewerkers aantrekken enzovoort. 

“We willen als retailer het voortouw nemen en onze volle verantwoordelijkheid dragen als onderneming: van de klimaatimpact van onze gebouwen tot de productie van het aanbod dat we in de winkels hebben liggen. Daarom willen we nog actiever onze leveranciers overtuigen om mee te stappen in de duurzaamheidsinspanningen van Lidl want CO2 gaat uiteraard verder dan de supermarktmuren”, vertelt Philippe Weiler, hoofd duurzaamheid bij Lidl. “Tijdens de eerste bezoeken bij enkele leveranciers zijn we erin geslaagd om klimaat voor het eerst op de agenda te plaatsen. De meesten bekijken nu dankzij de berekende CO2-voetafdruk welke concrete maatregelen ze kunnen nemen rond energie-efficiëntie of hernieuwbare energie. Sommige willen nu al een stap verder gaan door een workshop te organiseren met hun eigen leveranciers. Wij geloven dat zo’n nauwe samenwerking de enige manier is om onze gezamenlijke klimaatimpact geloofwaardig te verminderen.”

In totaal wil Lidl tegen eind 2020 bijna twintig leveranciers begeleiden. Daarbij gaat het onder meer om leveranciers van melk en vlees zoals vleesverwerkingsbedrijf De Keyser.