De druk op franchisenemers in de foodretail groeit. Een kwart van hen staat er financieel slecht voor, blijkt uit een analyse van Gondola en GraydonCreditsafe. Voor een groot deel wacht een overname of een faillissement. “We dreigen af te stevenen op een verschraling van het aanbod.”

Gondola en GraydonCreditsafe, specialist in het verwerken en analyseren van bedrijfs- en handelsdata, maakten een analyse van de financiële gezondheid van franchisehouders in de foodretail op basis van (het gros van de) jaarverslagen tot en met 2022. Daarbij werden 2.038 winkels onderzocht. De analyse schetst een weinig rooskleurig beeld. De opeenvolgende crisissen – inflatie, energie, loonstijgingen – zorgen ervoor dat de reserves bij veel ondernemers opgeslorpt zijn. In de toekomst is er daardoor weinig ruimte om nieuwe schokken op te vangen. We nemen de cijfers door met Eric Van den Broele, directeur onderzoek en ontwikkeling bij GraydonCreditsafe. “In het onderzoek keken we naar drie groepen: ten eerste alle Belgische ondernemingen, daarnaast foodretailbedrijven (winkelketens zoals Delhaize, Colruyt …) en tenslotte de franchisenemers. Als je die met elkaar vergelijkt, zie je enkele opmerkelijke zaken, die wijzen op de slechte gezondheid van een groot aantal zelfstandige geranten.”