Nadat ze 'krimpflatie' in hun schappen hebben veroordeeld, moeten Franse winkeliers het probleem nu zelf aanpakken. 

De Franse regering heeft net een ontwerpdecreet ingediend bij de Europese Commissie om informatie over producten die onderhevig zijn aan ‘krimpflatie’ verplicht te maken. "Bruno Le Maire en Olivia Grégoire wilden eenvoudig en snel handelen om tegemoet te komen aan de vraag van consumenten naar betere informatie over krimpflatie bij bepaalde producten. Het huidige ontwerpdecreet maakt het mogelijk om deze doelstelling tegen maart 2024 te bereiken, terwijl dat minstens 2026 zou zijn als we op de herziening van de INCO (reglementering over voedingsetiketten, nvdr) zouden moeten wachten", legt het Franse ministerie van Economie en Financiën uit. 

De beslissing veroorzaakte nogal wat opschudding in 2023, omdat consumenten die informatie alleen kunnen achterhalen als verwezen wordt naar stabiele referenties zoals de prijs per kilogram of per liter. Voorlopig bepaalt het ontwerpdecreet dat distributeurs dat rechtstreeks in hun winkels moeten regelen. Het besluit verwijst naar "distributeurs in de overwegend levensmiddelendetailhandel voor winkels van meer dan 400 vierkante meter". Het wetsvoorstel legt ook uit dat de winkels die onder deze informatieplicht vallen, het volgende moeten vermelden: "Voor dit product is de verkochte hoeveelheid verhoogd van X naar Y en de prijs per meeteenheid is gestegen met ...% of ...€" wanneer ze een voorverpakt FMCG-product aanbieden met een constante nominale hoeveelheid waarvan de hoeveelheid is verlaagd, waardoor de prijs per meeteenheid steeg. In dergelijke gevallen geldt de informatieplicht voor een periode van 3 maanden vanaf de datum waarop het product in de handel wordt gebracht, en moet de informatie rechtstreeks op de verpakking of op een aan het product bevestigd of dicht bij het product aangebracht etiket worden vermeld, op een zichtbare en leesbare manier en in dezelfde lettergrootte als die welke wordt gebruikt om de prijs per meeteenheid van het product aan te duiden.

Wat de producten betreft, vermeldt het decreet alleen voedingsmiddelen en niet-voedingsproducten die in een constante hoeveelheid op de markt worden gebracht, en lijkt het niet te verwijzen naar voorverpakte voedingsmiddelen met een variabele hoeveelheid of naar los verkochte voedingsmiddelen. Het decreet treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de publicatie ervan in het Journal officiel de la République Française.