Minister Johan Vande Lanotte wil strengere regels invoeren voor het kopen op afbetaling, aldus een bericht van gisteren in De Tijd. Hij vindt de praktijken van de warenhuizen die hun klanten specifieke creditcards aanbieden voor de aanschaf van een televisie of een reis gevaarlijk en is van mening dat deze bijdragen aan de enorme groei van het aantal onbetaalde leningen/kredieten. De minister wil daarom het besluit tot aankoop van een artikel en inschrijving voor een kaart voor consumentenkrediet scheiden. Volgens hem zouden personen die deze kaarten verkopen gecontroleerd moeten worden en een opleiding moeten volgen.

Bij Comeos bevestigt men echter dat er al gestudeerd wordt op maatregelen. Deze zouden volgend jaar bij een serie aanbieders van kracht moeten gaan. Comeos verklaart eerder voorstander te zijn van een structurele aanpak: de oprichting van een schuldencentrale. “Van de mensen die een schuldbemiddeling hebben, heeft maar liefst 35% geen enkel krediet. Aan onbetaalde rekeningen liggen vaak factoren als werkloosheid, ziekte en scheiding ten grondslag. Daarmee beweer ik nog niet dat er nooit problemen zijn met kredieten. Er zijn eenvoudigweg goede maatregelen nodig. Controleer de bestaande wetgeving, houd bewustmakingscampagnes om de burgers te leren hun krediet beter te gebruiken en zet een schuldcentrale op – in Nederland is dat trouwens ook succesvol gedaan” beargumenteert Dominique Michel, Gedelegeerd Bestuurder van Comeos.