Het Nederlandse Jumbo wil niet meer met de vakbonden onderhandelen over een cao voor zijn 3.000 logistieke medewerkers. De supermarktketen gaat een eigen arbeidsvoorwaardenregeling opstellen en die laten toetsen door de werknemers.

Jumbo heeft haar circa 3.000 vaste logistieke medewerkers laten weten dat ze een nieuwe aanpak wil invoeren voor het maken van afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Dat betekent geen cao meer die met vakbonden wordt afgesloten, maar een eigen ArbeidsVoorwaarden Regeling (AVR) voor Jumbo Logistiek. "Deze AVR zal worden opgesteld in nauwe samenspraak met de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Jumbo en worden getoetst door breed samengestelde klankbordgroepen met vertegenwoordigingen van medewerkers in alle functies", klinkt het. 

"Vakbonden kiezen voor conflict"

De beslissing om over te stappen op een eigen arbeidsvoorwaardenregeling is ingegeven door "een breed gedragen teleurstelling in de opstelling van de vakbonden en een gebrek aan vertrouwen in een verdere samenwerking," aldus Jumbo. Volgens de retailer zijn de vakbonden van tafel weggelopen voordat de onderhandeling goed en wel gestart waren, en weigeren ze nog te praten met de directie. "In plaats van overleg hebben de vakbonden gekozen voor een conflictmodel met steeds zwaarder wordende acties."

De vakbonden zijn al enkele weken aan het staken voor een loonsverhoging van 2,5%, meer vaste banen en verlichting van de werkdruk in de distributiecentra van Jumbo. De retailer keurt de acties af en zegt dat de meerderheid van het personeel zich ervan distantieert. “Het is voor ons belangrijk dat álle medewerkers zich herkennen in de afspraken over arbeidsvoorwaarden”, zegt CEO Frits van Eerd.

In de nieuwe opzet zal volgens Jumbo in samengestelde klankbordgroepen plaats zijn voor vertegenwoordigingen van de medewerkers en het management van de distributiecentra. In de komende periode gaat Jumbo dit systeem in overleg met haar medewerkers en de Centrale Ondernemingsraad verder uitwerken. De doelstelling is dat de nieuwe AVR Jumbo Logistiek dit najaar gereed is.

Huidige condities als basis

De huidige arbeidsvoorwaarden blijven als basis dienen in de nieuwe AVR. Zo houdt Jumbo onder andere vast aan de eerder aangekondigde loonsverhoging van 1,5%. Ruimte voor eventuele verdere loonsverhoging, met terugwerkende kracht vanaf 1 april, hangt af van de afspraken die elders in de sector worden gemaakt.  

“Onze huidige arbeidsvoorwaarden staan bekend als één van de beste in de sector. Ook met deze nieuwe AVR sta ik persoonlijk garant voor een buitengewoon goed pakket arbeidsvoorwaarden. Wel is het van belang dat de verschillen in de sector niet verder oplopen en waar mogelijk verkleind worden om onze concurrentiepositie te kunnen behouden," zegt CEO Frits van Eerd.