Zowat overal in de Westerse wereld proberen overheden het alcoholgebruik van jongeren binnen de perken te houden, maar niet in Japan: daar probeert de overheid de jeugd net meer alcohol te laten drinken. 

De alcoholconsumptie in Japan neemt af, met als gevolg dat ook de belastingsinkomsten dalen. Daarom gaat de overheid nu op zoek naar manieren om jongeren opnieuw aan het drinken te krijgen, meldt de Financial Times. De gemiddelde alcoholinname daalde van 100 liter per volwassene per jaar in 1995 naar 75 liter in 2020. Belastingen op alcohol brachten 3% van de totale belastinginkomsten op in 2011, in 2020 was dat nog 2%. Om dat cijfer opnieuw op te krikken is er een wedstrijd die mensen tussen 20 en 39 oproept om met ideeën te komen om de industrie een nieuwe impuls te geven, rekening houdend met de veranderde gewoonten en attitudes tegenover alcohol. Ze hebben dat er ideeën naar boven komen voor nieuwe producten en nieuwe designs, maar ook ideeën die de thuisconsumptie kunnen vergroten. Het is niet de eerste keer dat er pogingen ondernomen worden om de alcoholconsumptie in het land aan te zwengelen. Het belastingagentschap lanceerde begin dit jaar ‘Enjoy sake!’, waarbij het ideeën vroeg voor evenementen om alcoholische dranken te promoten.