#4 Drie jaar na de coronapandemie vond in Düsseldorf opnieuw EuroShop plaats, één van de grootste retailbeurzen ter wereld en daarom ook één van de afspraken die we absoluut niet wilden missen. Onze redactie maakte een selectie van de belangrijkste innovaties. Ontdek ze in onze serie. Nu is het aan ITAB dat de strijd aangaat met winkeldiefstal en -fraude.

Winkeldiefstal en -fraude blijft een probleem waar veel retailers mee te maken hebben, zeker aan de zelfscankassa’s. Om hier iets aan te doen werkte ITAB enkele innovatieve oplossingen uit. Zo ontwikkelde de Zweedse producent een speciaal aangepaste selfcheckoutzone, waarbij er boven de barcodescanner een camera is aangebracht die met behulp van AI nagaat of de vorm van een product wel overeenkomt met wat er op de barcode staat. Chris Bright van ITAB legt uit: “Het gebeurt wel vaker dat consumenten de barcode van een duur product overplakken met een andere barcode of dat ze de barcode van een goedkoper product voor dat van het duurdere houden zodat ze minder moeten betalen. Om dat tegen te gaan hebben we een camera boven de barcodescanner geïnstalleerd. Met behulp van AI (dat rekening houdt me de vorm, kleur en tekst op het product) detecteert hij of de vorm van het product dat gescand wordt overeenkomt met datgene wat vermeldt staat op de barcode.” Is dat niet het geval dan wordt de betaling vergrendeld en krijgt een medewerker een melding via zijn tablad of smart watch zodat hij kan checken of het al dan niet om fraude en diefstal gaat en het kan vermijden.

ITAB
©

Gondola

“Het voordeel is bovendien dat dit een selflearning systeem is. Elke keer dat er fraude wordt gepleegd wordt dit opgeslagen in het systeem. Je kan daarbij op eender welk moment nagaan hoeveel diefstalpogingen er de afgelopen tijd zijn gepleegd, hoeveel geld je hebt gewonnen omdat je het kon voorkomen, welke soort producten het meest gestolen worden… Tot slot is het systeem ook GDPR-proof. Klanten die hun boodschappen scannen worden geblurd en verschijnen in het zwart op het scherm, zodat ze niet zichtbaar zijn”, vervolgt Bright. Wanneer het systeem zal worden geïmplementeerd is nog niet duidelijk. “We hopen snel live te kunnen gaan. Wanneer kunnen we nog niet zeggen, maar we zijn wel al aan het overleggen met enkele retailers.”

Gondella Group

Benieuwd naar het vorige artikel uit onze serie? 

Klik hier!
Gondella Group