De inflatie in België is in oktober gedaald naar 0,36%. In september bedroeg die nog 2,39%. De voedingsinflatie ligt wel nog altijd hoog: 9%, tegenover 11% in september. Tegelijk is de economische groei in ons land aan het aantrekken.

In vergelijking met een jaar geleden is het leven 0,36% duurder geworden, meldt Statbel. Dat heeft vooral te maken met de gasprijs, die vorig jaar zo’n 2,5 keer hoger was dan nu. Elektriciteit is de helft goedkoper geworden. Ook elektronica, zoals laptops, smartphones en televisietoestellen zakten in prijs. De voedingsinflatie (inclusief alcoholische dranken) blijft net als de voorbije maanden hoog: 9%, al is er ook daar een daling. In september lag die op 11%. De producten die het meest gestegen waren in oktober, zijn vooral voedingsproducten, met als uitschieters olijfolie (+23,6%) en aardappelen (+22,9%). De prijzen van olijfolie stegen ommdat de grote droogte in Zuid-Europa voor een tegenvallende oogst. Ook hotels, eieren, vakantiedorpen en suiker zijn fors in prijs gestegen. Met 0,36% is de algemene inflatie lager dan het cijfer dat Europa als doel stelt (2%), maar daar tegenover staat dat de prijzen tegenover twee jaar geleden nog altijd 12,7% hoger zijn, een stijging die drie keer hoger is dan verwacht. Doordat de spilindex overschreden wordt, vooral door de stijging van de gezondheidsindex, stijgen de lonen van ambtenaren en uitkeringstrekkers met 2%. De Nationale Bankstelt dan weer vast dat de Belgische economie het beter doet dan verwacht, terwijl economen ervan uitgingen dat de economie aan het vertragen was. Er was in het derde kwartaal een groei van 0,5% tegenover 0,3% in het vorige kwartaal. De industrie kromp wel met 0,6%.