Bijna een jaar na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens, blijkt dat de gevreesde impact op de voedingssector nog groter is dan destijds geschat werd. De taks kost de Belgische voedingsbedrijven omzet, winst én jobs.

In april vorig jaar maakte Transport and Mobility Leuven (TML) een inschatting van de impact van de kilometerheffing op de competitiviteit van de Belgische voedingsindustrie. Volgens de studie zouden 456 jobs, 60 miljoen euro export en 85 miljoen euro omzet op de binnenlandse markt op de helling staan. Voedingsbedrijven zouden hun winst zien dalen doordat ze de hogere transportkosten niet volledig kunnen doorrekenen en doordat de verkoop in binnen- en buitenland zou dalen. Een enquête bij 134 leden van Fevia bevestigt vandaag dat de studie van TML het bij het rechte eind had.

Winst en omzet onder druk

Volgens de helft (48%) van de voedingsbedrijven die deelnamen aan de enquête doet de kilometerheffing de omzet dalen met meer dan 1%. Bij 13% van de bedrijven daalt die zelfs met meer dan 5%. De impact op de omzet ligt daarmee zelfs hoger dan de 0,3% of 145 miljoen euro die de TML-studie vorig jaar voorspelde.

Maar het is vooral op de winst van de bedrijven dat de kilometerheffing een zware impact heeft. “Meer dan driekwart van onze bedrijven geeft aan dat zij de volle rekening van de kilometerheffing betalen. De voedingsbedrijven krijgen deze meerkost niet of nauwelijks doorgerekend aan hun klanten,” aldus Chris Moris, directeur-generaal van Fevia. 

Hierdoor daalt de winstgevendheid met gemiddeld 1 à 2%. Bij 30% van de bedrijven is dat zelfs meer dan 2%. Dat ligt significant hoger dan de voorspellingen van TML, dat de impact op de winstgevendheid op 0,2% inschatte.

 

Jobs bedreigd

Onvermijdelijk dreigt ook de werkgelegenheid hierdoor in het gedrang te komen: 80% van de bedrijven zegt dat de werkgelegenheid mogelijk lager ligt dan in een scenario zonder kilometerheffing. Bijna 10% stelt dat de werkgelegenheid in zijn of haar bedrijf tussen de 1 en 2% is afgenomen. Nog eens 5% van de bedrijven stelt dat de werkgelegenheid met méér dan 2% is afgenomen. 

Deze resultaten liggen volledig in lijn met de voorspellingen van TML, dat de impact op de werkgelegenheid heeft geschat op 0,5% of 450 werknemers. Verschillende bedrijven geven expliciet aan dat de lagere winstgevendheid in de toekomst nog gevolgen kan hebben op de werkgelegenheid. De kans is dus reëel dat het verlies aan jobs in de toekomst nog zal toenemen.

 

“Niet indexeren”

In het kader van deze nefaste gevolgen, vraagt Fevia aan de Vlaamse en Brusselse overheden om het voorbeeld van Wallonië te volgen en de tarieven van de kilometerheffing niet te indexeren in 2017.

De flankerende maatregelen die de regionale overheden uitwerkten en rekening houden met bepaalde vragen van Fevia moeten bovendien versterkt worden, meent de federatie. "Uit de enquête blijkt dat die maatregelen de economische impact onvoldoende compenseren," klinkt het.

Daarnaast pleit Fevia voor concrete maatregelen die het transport efficiënter laten verlopen, zoals het toelaten van vrachtwagens die 36 paletten vervoeren in plaats van de huidige 33 paletten of het gebruik van de grotere eco-combi’s.