Fevia: “Kilometerheffing bedreigt 456 jobs in voedingsindustrie”

Nadat handelaarsfederatie Comeos zich al uitsprak tegen de aangekondigde kilometerheffing, protesteert nu ook FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie tegen de plannen. “Het is een illusie dat een kilometerheffing voor vrachtwagens het mobiliteitsprobleem zal oplossen”, klinkt het. Bovendien zou de kilometerheffing ten koste gaan van 456 jobs, 60 miljoen euro export en 85 miljoen euro omzet in België. Dat blijkt uit een studie van Transport and Mobility Leuven (TML).

 

Bijna twee indexsprongen”

Voeding is het belangrijkste product dat over onze wegen wordt getransporteerd,” zegt Chris Moris, Directeur Generaal van FEVIA. “De kilometerheffing dreigt de kost voor transport van voedingsmiddelen met 170 miljoen euro te verhogen. Beseffen we wel dat dit bedrag gelijk is aan bijna twee indexsprongen?

 

De studie van TML gaat verder. De bijkomende kosten zullen voedingsproducten onvermijdelijk duurder maken. Belangrijker dan de directe impact op de transportkost, is dan ook de impact op de competitiviteit van de sector. Uit de studie van TML blijkt dat de voedingsindustrie twee keer wordt getroffen: 1) de producten op de Belgische markt worden duurder, met 85 miljoen euro minder omzet tot gevolg en 2) Belgische producten worden duurder in het buitenland, wat leidt tot 60 miljoen euro minder export.

 

Door de onvolledige doorrekening van de hogere transportkosten en de dalende verkopen in binnen en buitenland, zou de toegevoegde waarde van de sector volgens Fevia met 67 miljoen euro dalen. "De impactstudie van TML toont aan dat er 456 jobs in de Belgische voedingsindustrie bedreigd worden door de kilometerheffing. De voedingsindustrie is nochtans de enige industriële sector die reeds 10 jaar een stabiele werkgelegenheid kan voorleggen. Onze politici schieten met deze maatregelen in de eigen voet: de economie zal erop achteruit gaan en het verkeer zal niet sneller vooruit gaan,” aldus Chris Moris.

 

Constructieve oplossing

Fevia beseft wel dat een gedeelde inspanning noodzakelijk is en wil “constructief meedenken aan oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk”. In de eerste plaats pleit Fevia ervoor om maatregelen te nemen die het transport efficiënter laten verlopen, zoals het toelaten van vrachtwagens die 36 paletten vervoeren in plaats van de huidige 33 paletten of het gebruik van de grotere eco-combi’s. Verder vraagt de sectororganisatie aanpassingen aan de kilometerheffing zoals goedkoper transport tijdens het weekend en ‘s nachts, milieuvriendelijke vrachtwagens stimuleren en lagere tarieven.

Auteur: 

Joram De Bock

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen