In Frankrijk werden de jaarlijkse commerciële onderhandelingen tussen leveranciers en retailers op 31 januari al afgesloten, maar in België gaan ze gewoon door. Een stand van zaken van dit belangrijke evenement in het leven van de sector.

"Vorig jaar was de crisis in volle gang, een trend die sindsdien meer dan bevestigd is. Maar nu moeten we meer holistisch en op de langere termijn denken", zei Nathalie Matterne, merchandise director & lid van de comex member bij Carrefour België, afgelopen zomer, naar aanleiding van de onderhandelingen voor 2023/2024. Werden haar woorden gehoord, ook al waren de leveranciers niet noodzakelijk even optimistisch? Zoals Michelle Gibbons, directeur-generaal van AIM, de Europese merkenvereniging, ons eind november uitlegde, blijft het commerciële klimaat moeilijk voor een groot deel van de fabrikanten, in tegenstelling tot het algemene gevoel dat het hoogtepunt van de inflatiecrisis achter ons ligt. Hoe vorderen de onderhandelingen nu, twee maanden later?