Hoe evolueren de belangrijkste verse voedingscategorieën? Hoe verandert het aankoopgedrag van de Belgische consument voor verse producten? Onderzoeksbureau GfK zocht het uit in opdracht van VLAM, een onderzoek dat Gondola exclusief mag voorstellen.

De aankopen van verswaren per Belg daalden in de periode juli 2015 tot juni 2016 met ruim 2% in volume. De inflatie was met 2,7% hoger dan deze volumedaling waardoor de versbestedingen lichtjes groeiden. Op het vlak van de distributie blijft hard discount het goed doen. Dis 1 (de reguliere supermarkt zeg maar) wint opnieuw terrein. De speciaalzaak blijft de grote verliezer in de versmarkt.  

 

Aardappelen

In de periode juli 2015 tot juni 2016 daalden de aankopen voor het thuisverbruik van verse aardappelen met 7% in vergelijking met de periode voordien. De Belg koopt nu zo’n 24 kg verse aardappelen per jaar. De daling van verse aardappelen wordt gedeeltelijk gecompenseerd door verwerkte aardappelen. De kleine verpakkingen van minder dan 5 kg wonnen in de eerste helft 2016 ook verder terrein. Qua distributiekanalen herstelde ‘Dis 1’ zich na een minder 2015.

Groente en fruit

De groente- en fruitbestedingen per capita stegen de voorbije periode met 6%. Deze bestedingsgroei was enkel te wijten aan de gestegen prijzen.

De gemiddelde winkelprijs van verse groenten klom de voorbije periode met 6% tot 2,38 euro per kg. Het aangekochte volume per capita daalde met 3 procent. De nummer één in de groentekorf blijft ‘de tomaat’, maar deze groente verloor wel marktaandeel. De Belg koopt nu gemiddeld 39 kg verse groenten en besteedt er 93 euro aan.

Vers fruit was de voorbije periode 8% duurder maar het aangekochte volume per kop bleef stabiel. De Belg koopt gemiddeld 46,6 kg vers fruit per jaar voor een bedrag van 114 euro.

Op vlak van de distributie van verse groenten en fruit is er weinig te melden. ‘Dis 1’ blijft met 48% marktaandeel een stevige marktleider gevolgd door hard discount met 24%. Op de derde plaats komt de buurtsupermarkt met 14% marktaandeel.

 

Vlees

De vleesaankopen daalden met 6%, maar de Belg is en blijft een vleeseter. De penetratie blijft hoog maar het aankoopvolume van vers vlees neemt verder af, vooral door een dalende aankoopfrequentie. In de voorbije periode kocht de Belg gemiddeld 19,3 kg vlees (exclusief gevogelte) goed voor een jaarbesteding van 184 euro per capita. 

Qua distributie blijft ‘Dis 1’ het belangrijkste aankoopkanaal voor vers vlees met 41% marktaandeel. De slager komt op de tweede plaats na ‘Dis 1’ en kan zich de laatste jaren handhaven. De hard discount is een kleinere speler maar wel de grootste winnaar in de vleesmarkt.

 

Gevogelte, konijn en wild

De aankopen van gevogelte en wild krompen minder sterk dan de vleesaankopen. Hierdoor kan gevogelte en wild zijn positie binnen de korf van vlees, vis en gevogelte versterken. In tegenstelling tot vlees blijft de aankoopfrequentie van gevogelte vrijwel stabiel op 23 keer per jaar. De Belg kocht in de voorbije periode 9,9 kg gevogelte, wild en konijn en besteedde er 79 euro aan.

Binnen de gevogeltecategorie is kip zeer dominant en neemt 85% van het volume in. De hard discount groeide voor kip. Dit kanaal haalt nu een volumeaandeel van 27%. Dis 1 blijft voor kip marktleider met respectievelijk 38%.

Vleeswaren 

De charcuteriemarkt was de voorbije jaren zeer stabiel voor alle parameters. In de periode juli 2015 tot juni 2016 noteerden we hier echter een daling per capita van 2% in volume en 1% in waarde. De Belg kocht in deze periode 10,9 kg vleeswaren en besteedde er 127 euro aan. De prijs van de fijne vleeswaren steeg lichtjes en het aantal kopers bleef quasi stabiel. Het is vooral de dalende aankoopfrequentie die de categorie parten speelt. Binnen de vleeswaren groeit het aandeel van kalkoen- en kipbereidingen.

Hard discount is het kanaal dat op lange termijn het meeste terrein wint maar de groei lijkt nu gestopt. Met een marktaandeel van 34% komt het in de buurt van de marktleider ‘Dis 1’ dat 36% van de charcuteriemarkt in handen heeft.

Eieren

Door de goeie verkoop van bio-eieren stegen de eierbestedingen met 2% tot 12,70 euro per capita. Het aantal gekochte eitjes per kop daalde echter in Wallonië en Brussel maar niet in Vlaanderen. In de periode juli 2015 tot juni 2016 werden er 73 eieren per capita gekocht of één ei minder dan de periode voordien. 

De aankoop van eieren in de hard discount groeit verder tot 33,3% marktaandeel. Dis 1 blijft het belangrijkste kanaal met zo’n 45% marktaandeel.

Kaas

De kaasmarkt blijft op bijna alle parameters stabiel. Enkel de gemiddelde kaasprijs daalde waardoor de kaasbestedingen een procent lager uitkwamen. De Belg koopt nu gemiddeld zo’n 12 kg kaas per jaar en besteedt er 112 euro aan. 

Qua distributie is het even windstil. ‘Dis 1’ blijft marktleider met 46,7% volumeaandeel gevolgd door hard discount met 32,1% marktaandeel.

 

Melk

De melkaankopen liepen de voorbije periode terug met 6%. We kopen nu gemiddeld 47,5 liter melk en zuiveldranken per kop. Door de hogere gemiddelde melkprijs werd het bestedingsverlies beperkt tot 0,5%.  

Zoals voor kaas bleven de verhoudingen tussen de verschillende distributiekanalen van melk stabiel. De marktleider ‘Dis 1’ heeft 47% van de melkverkoop in handen. Hard discount is de nummer twee met 38%. Het volumeaandeel van de huismerken groeit verder door tot juist onder de 80%.

Vis, week- en schaaldieren

 

De bestedingen van vis, week- en schaaldieren daalden met 3%. Ook het gekochte volume van de viscategorie kromp de voorbije periode. Het zijn vooral de diepgevroren vis en visproducten die de sterkste daling kenden.  

De doorsnee Belg koopt 1,6 kg verse vis en 2,3 kg verse week- en schaaldieren voor een waarde van 43 euro. Dis 1 is met 43,6% marktaandeel afgetekend marktleider. Hard discount is het tweede belangrijkste kanaal en neemt ruim een vijfde van de verkoop van verse vis, week- en schaaldieren voor zijn rekening. De visspeciaalzaak verloor de voorbije periode marktaandeel en zakt onder de 10%.

Een uitgebreidere versie van dit artikel kan je lezen in het laatste nummer van Gondola Magazine. Nog niet geabonneerd? Klik hier!