Ook al lijkt het aantal winkeldiefstallen over het algemeen te dalen, voor voedingsproducten gaat dit niet op. Het aantal diefstallen zou tijdens het eerste semester van 2012 namelijk met 16% zijn gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De vzw Preventie en Veiligheid telde 6.944 winkeldiefstallen tegen 8.238 in 2011.

De dieven concentreerden zich echter op voeding (32%, ofwel een derde van de diefstallen), maar ook op parfumerie (14%) en kleding (12%). Volgens het NSZ is de sterke toename van de diefstallen van voedingsproducten en basisproducten symptomatisch voor crisistijden. “Voedingswinkels voelen de crisis niet alleen door het feit dat consumenten de broekriem aantrekken, maar ook omdat hun producten meer in trek zijn bij dieven”, aldus Christine Mattheeuws, voorzitter van het NSZ.

Volgens het Neutraal Syndicaat van Zelfstandigen is de daling van het aantal winkeldiefstallen het logische gevolg van de versnelde invoering van de snelrechtprocedures in een aantal gerechtelijke arrondissementen. Het NSZ zegt dan ook tevreden te zijn over het initiatief van Annemie Turtelboom, de minister van Justitie, om in 2013 in elk gerechtelijk arrondissement een snelrechtbank te installeren.

De Waalse regio noteerde het hoogste aantal diefstallen met 3.000 gevallen in 2012. Brussel noteerde er bijna 2.500 en Vlaanderen 1.600.