Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft besloten om de warenhuisketen Hema voor de rechter de dagen als gevolg van het ontslag van een werkneemster die een hoofddoek droeg. Joyce Van Op den Bosch was namelijk in 2011 door de Hema vestiging in Genk ontslagen nadat zij had geweigerd haar hoofddoek af te doen. Hoewel de werkgever had bevestigd dat er geen enkel probleem was toen hij haar aannam, zouden de klachten van klanten uiteindelijk tot zijn beslissing hebben geleid. Deze klachten zouden hem ertoe hebben gebracht het contract niet te verlengen.

Jozef de Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, verklaart in de Standaard "verschillende ontmoetingen met de onderneming te hebben gehad om een oplossing te zoeken, maar zonder resultaat. (...) We richten ons niet specifiek op Hema, maar willen duidelijkheid krijgen over het principe, zodat de andere ondernemingen ook weten waar ze zich aan moeten houden. Wij merken op dat commerciële ondernemingen steeds vaker de neutraliteit willen bevorderen en dat argument vervolgens gebruiken om hun personeel te verbieden een hoofddoek te dragen." Het Centrum vraagt de rechter ook om het Europese Hof van Justitie om een oordeel te vragen dat in vergelijkbare gevallen gebruikt kan worden.