Greenyard herziet haar winstprognoses voor boekjaar 2018/2019 nadat de omzet 4,5% lager uitviel dan voorspeld. Daarom komt het bedrijf aanzetten met een ‘turnaround plan’, onder leiding van Marc Zwaaneveld, dat Greenyard terug op de rails moet zetten.

Het ziet er niet goed uit voor Greenyard. Het bedrijf herziet haar winstprognoses voor het boekjaar 2018/2019 na teleurstellende omzetcijfers (-4,5%) in het derde kwartaal (oktober-december) vorig jaar. Dat was vooral te wijten aan de concurrentiedruk in de food retail in Duitsland en België. Het nieuwe REBITDA wordt volgens het bedrijf geschat op 60 tot 65 miljoen euro in plaats van 80 tot 85 miljoen, na deconsolidatie van het Horticulture segment dat verkocht werd eind 2018.

Hoewel het er in september en oktober nog naar uitzag dat Greenyard langzaam aan het herstellen was, sloegen de resultaten in november en december resoluut om. De reden? Het enorme concurrentiële retaillandschap met verder stijgende prijsdruk in Fresh productcategorieën, hoofdzakelijk in Duitsland en België. Bovendien verhoogden continue stijgende kwaliteits- en dienstverleningsvereisten van retailers in Fresh en Long Fresh de kosten en productverlies van leveranciers.

Ter herinnering, 2018 was allesbehalve rozengeur en maneschijn voor Greenyard. Het bedrijf zag haar omzet in het eerste semester kelderen (-3,6%) tot 1,983 miljard euro als gevolg van het warme weer en de listeriabesmetting. Daarbij waren het zowel het Fresh (-3,5%) als het Long Fresh segment (-4,1%) die serieuze verliezen kenden. Die klokten namelijk respectievelijk af op 1,648 miljard euro en 335 miljoen euro. En alsof dat nog niet erg genoeg was, zag het bedrijf zich genoodzaakt om zijn Horticulture-afdeling te verkopen in de hoop om de schuldengraad af te bouwen, al steeg die schuld in de eerste 6 maanden van vorig jaar met 98,3 miljoen euro tot 517,4 miljoen euro (inclusief Horticulture).

Verticale integratie moet productverlies verminderen,  en kwaliteit en marges verbeteren

Greenyard hervormt momenteel verder haar organisatie tot een verticaal geïntegreerde partner voor haar retailklanten. Dit impliceert een belangrijke verandering voor Greenyard en de retailers. "Greenyard gelooft sterk dat de fruit- en groentenmarkt van de toekomst op een efficiëntere manier zal functioneren met een beperkt aantal grote spelers die nauw met hun klanten samenwerken. Op korte termijn brengt dit uitdagingen mee en vereist dit een nieuwe manier van werken", aldus het bedrijf. Toch benadrukt Greenyard dat dit samenwerkingsmodel op langere termijn productverlies zal verminderen, kwaliteit voor de consument zal bevorderen en marges voor de ganse waardeketen zal verbeteren.

Turnaround plan onder leiding van Marc Zwaaneveld

Hoewel Greenyard het voorbije half jaar acties heeft ondernomen om zijn schulden weg te werken, bleken die onvoldoende. "Op het vlak van aankoop en procurement, systemen en processing en key accountmanagement zijn reeds initiatieven genomen. Om deze reden, en verder bouwend op deze acties op middellange termijn, is een transformatieteam opgericht dat geleid wordt door Marc Zwaaneveld, een ervaren senior manager met een bewezen track record, die het Leadership Team vervoegt. Het nieuwe team stelt een alomvattend ‘turnaround’ plan op met acties die onmiddellijk geïmplementeerd zullen worden. Zo focust Greenyard zowel op bijkomende commerciële successen en de versnelling van de opgestarte middellange termijn projecten als op het aligneren van de gehele kostenstructuur”, verduidelijkt het bedrijf in een persbericht.

Koers Greenyard op laagste peil sinds 2006

Van zodra het nieuws bekendraakte zakte de koers van Greenyard deze ochtend met maar liefst 30 procent weg, ofwel het laagste pijl sinds 2006, aldus De Tijd.

Greenyard zal de gevolgen in de komende dagen bespreken met haar relatiebankiers. Tegelijk zal het management van Greenyard verdere financieringsopties bekijken, waaronder ook een mogelijke kapitaalsverhoging, in de hoop om het tij te keren.