De stad Gent wil vrachtwagens uit de binnenstad weren en de bevoorrading van de winkels anders organiseren. Hiervoor heeft ze samen met ‘groene’ leverbedrijven CityDepot en Bubble Post een open platform voor stadsdistributie opgericht. Enkel zij mogen nog 24/24 de autovrije zone binnen.

Op 3 april voert de Arteveldstad het nieuwe circulatieplan in. Het deelt de binnenstad op in zes aparte sectoren in, wat het doorgaand verkeer bemoeilijkt, en een centraal autovrij gebied. Deze nieuwe indeling heeft een grote impact op de bevoorrading van de winkels en de distributie van goederen. Hiervoor gelden straks veel beperkingen.

Gent werkt al jaren aan een systeem van stadsdistributie, maar tevergeefs. Het idee is om de inkomende goederen voor winkels in de binnenstad in een stadsdistributiecentrum te lossen, zodat ze gebundeld worden en met minder voertuigen (en meer ecologische) tot bij de kleinhandel en winkels gebracht worden. Ook kan zo vermeden worden dat de grote vrachtwagens het stadscentrum binnenrijden.

 

GentLevert

Maar om allerlei redenen is het Gents stadsbestuur er noot in geslaagd om zo’n distributiesysteem op te zetten. Er waren wel twee privé-initiatieven – van Bubble Post en van CityDepot – maar een echt distributieplatform kwam maar niet van de grond. Met het nieuwe circulatieplan werd de nood veel hoger en kwam het alsnog tot een doorbraak. Het nieuwe plan, GentLevert, werd woensdag officieel voorgesteld.

Schepen van Middenstand en Innovatie Christophe Peeters (Open vld), schetst het probleem:  “Wekelijks komen zo’n 2.700 bedrijfsvoertuigen het voetgangersgebied binnen om er een 8.000 leveringen uit te voeren. In minstens een kwart van de gevallen gaat het om trucks van meer dan 18 ton.”

In totaal stroomt 67.000 m³ aan lading elke week de stad in en uit. De helft van de leveringen heeft betrekking op de autovrije zones en het gros daarvan gebeurt tussen 11.00 en 18.00 uur. Dat zijn uitgerekend de venstertijden waar binnen twee weken geen verkeer meer is toegestaan.

Venstertijden

Vanaf 3 april mogen immers enkel de firma's die zich aansluiten bij GentLevert nog tijdens de venstertijden in de voetgangerszone leveren. Zij zullen ook de enige zijn die door de ‘knippen’ mogen rijden om zich van de ene naar de andere sector te verplaatsen. Leveranciers die niet meedoen, moeten voor 11 uur of na 18 uur leveren in het autovrije gebied.

Voorlopig sloten enkel  CityDepot en Bubble Post zich aan als logistieke partners bij het stadsdistributieplatform GentLevert. Andere bedrijven mogen zich wel nog aanmelden.

Last mile

Vermoedelijk zullen een groeiend aantal vervoerders die in het centrum moeten leveren, een beroep doen op deze twee bedrijven. Volgens Marc Schepers, CEO van CityDepot, groeit hun bereidheid om de stap naar distributiecentra te zetten:  40% van de transportkosten zit immers in de ‘last mile’, het laatste stuk van het transport.

Door de lading af te zetten bij CityDepot of Bubble Post, verhoogt de distributiekost omdat er een schakel aan de transportketen wordt toegevoegd. Volgens de initiatiefnemers wordt dat echter gecompenseerd door minder tijdverlies bij de levering, het mijden van spitsuren en de bundeling van de goederenstromen.

 

Uitkijken

Het wordt dus uitkijken voor de praktische uitvoering van het plan. De vraag is immers in hoeverre de distributiebedrijven hun leveringen naar de periodes voor en na 18 uur zullen verplaatsen, wat tot pieken en mogelijks congestie kan leiden,  dan wel een beroep zullen doen op CityDepot. Veel zal afhangen van de winkeliers zelf: willen ze of kunnen ze goederen buiten de venstertijden ontvangen.

Als dat niet het geval is, zullen ze zich tot de twee logistieke partners richten. In dat geval rijst de vraag of zij de volumes aankunnen indien ze plots te fors toenemen.

Zowel CityDepot als Bubble Post beweren snel te kunnen schakelen als de vraag de huidige capaciteit overschrijdt. Zij zeggen scenario’s klaar te hebben om meer voertuigen in te zetten en de magazijnruimte uit te breiden.