Walmart heeft mogelijk 178 vrouwelijke werknemers gediscrimineerd door hen promoties te weigeren of door hen minder te betalen dan hun mannelijke collega’s, zo stelt de Amerikaanse Commissie voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. The Wall Street maakte het nieuws bekend. 

De Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), ofwel de Amerikaanse Commissie voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt, heeft Walmart en de vrouwen die een klacht indienden gevraagd om tot een minnelijke schikking te komen. Die zou het probleem mogelijk op een vriendschappelijke manier kunnen oplossen en voor veranderingen kunnen zorgen binnen het beleid van het bedrijf. Mochten beide partijen het niet eens raken, dan zou de Commissie de retailer juridisch kunnen vervolgen. Het feit dat de EEOC Walmart  er mogelijk van verdenkt werknemers gediscrimineerd te hebben op basis van geslacht, is een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van Walmart-medewerkers die de afgelopen twee decennia al klachten aanspanden in de hoop een schadevergoeding te krijgen voor de discriminatie. Zo schrijft The Wall Street Journal.

In 2001 spanden werknemers bij Walmart al gezamenlijk een proces aan tegen het bedrijf, waarbij ze klaagden over het feit dat 1,6 miljoen vrouwen systematisch minder betaald werden dan hun mannelijke collega’s en dat ze bovendien minder promotiekansen krijgen. Maar in 2011 besliste het Amerikaanse Hooggerechtshof dat de slachtoffers te weinig gemeenschappelijk hadden om als collectief beschouwd te worden. Sindsdien hebben meer dan 1.900 vrouwen de retailer aangeklaagd voor gelijkaardige redenen. Vandaag buigt het EEOC zich over een zaak waarbij 178 vrouwen Walmart ervan betichten hen minder te betalen of promoties te weigeren omwille van het feit dat ze vrouw zijn. Zo schrijft The Wall Street Journal. Het zou hierbij gaan om werknemers uit meer dan 30 verschillende staten. 

Bij Walmart relativeert men de aantijgingen… “De aanklachten dateren al van meer dan 15 jaar geleden en zijn niet meer representatief voor de positieve ervaringen die miljoenen vrouwen al bij het bedrijf hebben gehad”, verklaarde Randy Hargrove, woordvoerder bij de retailer, aan The Wall Street Journal. Hoewel het bedrijf benadrukt open te staan voor bemiddeling, spreekt het van vage en niet-specifieke conclusies. Toch toont het feit dat 178 slachtoffers uit 30 verschillende staten in het dossier zijn opgenomen, volgens experts aan dat het EEOC denkt dat het hier om een systematisch probleem gaat en dus niet om een geïsoleerde zaak. 

In Amerika is Walmart met zo’n 1,5 miljoen werknemers de belangrijkste werkgever van het land.