Het is FNG niet gelukt om nieuwe investeerders te vinden. Het bedrijf vraagt het faillissement aan voor verschillende vennootschappen, meldt het in een persbericht.

FNG was op zoek naar 70 miljoen euro om verder te kunnen, maar slaagde er niet in die som bij elkaar te krijgen. Verscheidene vennootschappen van de groep hebben hierdoor niet langer de middelen om te betalen en hun activiteiten verder te zetten. Dit geldt ook voor de vennootschappen die eerder tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie zijn toegelaten, zoals Brantano. Daarnaast heeft de belangrijkste schuldeiser van FNG International Holding NV niet ingestemd met een standstill onder de uitstaande lening.

“De raad van bestuur van FNG International Holding NV alsook van de meerderheid van haar operationele dochtervennootschappen zag zich aldus genoodzaakt te beslissen om aangifte van faillissement te doen. Voor een reeks Nederlandse vennootschappen werd beslist de surséance aan te vragen. De FNG-groep drukt hierbij de hoop uit dat deze onvermijdelijke stap niet het einde betekent voor de volledige activiteiten van de groep. Voor de moedervennootschap FNG NV en de Zweedse activiteiten werd geen insolventieprocedure aangevraagd”, aldus het persbericht. FNG gaat dus verder met het Zweedse e-commercebedrijf Ellos.