Volgens onderzoeken door de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) zijn gezondheidstaksen niet het geschikte instrument om verandering te brengen in de voedingsgewoonten van de consument. Voor een evenwichtige voeding moet namelijk rekening worden gehouden met de totale hoeveelheid energie. Vetzuren mogen bijvoorbeeld niet zomaar uit het menu verdwijnen.

FEVIA erkent natuurlijk het belang van de strijd tegen overgewicht en obesitas, maar doet een beroep op de overheid en andere partners om samen de uitdaging aan te gaan. De voedingsindustrie benadrukt dat zij haar verantwoordelijkheden niet ontloopt. Zo heeft zij zich ertoe verbonden het zout- en vetgehalte van haar producten voor 2012 met 10% terug te brengen.

FEVIA vreest bovendien dat een gezondheidstaks de minst draagkrachtigen zou benadelen. Ook zou deze de concurrentiekracht tussen de Belgische voedingsbedrijven kunnen verzwakken en kunnen leiden tot belemmering van het vrije verkeer van goederen in de interne markt, zonder enig positief effect op de volksgezondheid.