Op maandag 29 november lanceerde Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, een nieuwe duurzaamheidsroadmap die is opgebouwd rond 4 pijlers, met als centrale vraag “Wat eten we morgen?”. Op die manier wil de federatie samen met de rest van de sector werken aan een duurzaam voedingssysteem.

“‘Wat eten we morgen?’ Het is een vraag die we ons allemaal dagelijks stellen, maar het is voor ons ook een vraag met veel laagjes”, stelt Bart Buysse, CEO van Fevia. “Hoe zorgen we voor lekkere, diverse, innovatieve, betaalbare en duurzame voeding en dranken, zowel vandaag als in de toekomst? Als voedingsindustrie erkennen we onze voortrekkersrol om samen met de andere ketenpartners en stakeholders een duurzaam voedingssysteem te creëren en met deze roadmap tonen we dat het ons menens is.”4 pijlers


De duurzaamheidsroadmap is gebaseerd op 4 pijlers en 15 thema’s:

  • Het vertrouwen van consumenten verdienen: voedselveiligheid, lekkere voeding voor een gezondere levensstijl, dierenwelzijn
  • De groene transitie omarmen en versnellen: klimaat en energie, watervoetafdruk, voedselverlies, verpakkingen, circulariteit
  • Futureproof loopbanen stimuleren: werkbaar werk, gezondheid en veiligheid op het werk, loopbaanontwikkeling, aantrekkelijkheid van werkgevers
  • Samen waarde creëren: concurrentiekracht om te groeien, duurzame toeleveringsketen, lokale bevoorrading

Dit stappenplan moet Belgische voedingsbedrijven de weg wijzen naar 32 concrete ambities voor 2025 en daarna. Doel is beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de consument, die zijn vastgesteld op basis van een enquête die Fevia heeft gehouden onder 2.500 consumenten rond de vraag "Wat eten we morgen? De belangrijkste bevindingen zijn onder meer dat kwaliteit en duurzaamheid voor 40% van de consumenten belangrijker zijn dan de rekening, dat consumenten vinden dat duurzaamheid synoniem is voor voedselveiligheid (82%), betaalbare en evenwichtige voeding (82%), minder voedselverspilling (78%), minder verpakkingen (75%), dierenwelzijn (72%) en lokale productie (72%).  “Deze roadmap wordt het kompas waarmee onze voedingsbedrijven, waaronder ook veel kmo’s, hun eigen duurzaamheidsstrategie kunnen uitwerken, in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Vanuit Fevia staan we klaar om hun hierbij bij te staan”, vat Ann Nachtergaele, Sustainability coordinator bij Fevia, samen.

Veel turbulentie

De aankondiging van Fevia komt op een moment dat de sector zwaar is getroffen door allerlei turbulenties: Brexit, coronacrisi, stijgende productiekosten, overstromingen, het tekort aan arbeidskrachten, enzovoort. Toch benadrukt Anthony Botelberge, de nieuwe voorzitter van Fevia, dat “ we fier mogen zijn dat we als sector niet kopje onder zijn gegaan en dat onze bedrijven zich veerkrachtig tonen!” Toch waarschuwt de nieuwe Fevia voorzitter: “De vierde coronagolf dreigt het broodnodige herstel teniet te doen. Onze bedrijven moeten absoluut open kunnen blijven. Maar de explosie van onze kosten is vandaag de grote kopzorg voor veel voedingsbedrijven, vooral wanneer ze die niet kunnen doorrekenen. Wij willen als sector bijdragen aan een duurzaam voedingssysteem met kwalitatieve en innovatieve voeding en dranken. Dat kan alleen als de consument op het einde van de rit de correcte prijs betaalt, rekening houdend met de kosten en investeringen die alle spelers in de voedingsketen maken.”