Sinds enkele dagen mogen leden van BeCommerce naast hun BeCommerce Label ook het het Ecommerce Europe Label dragen. Met dit pan-Europese label weet de consument dat de handelaar de Europese wetgeving strikt naleeft.                                   

Met het Ecommerce Europe Label wil men de internationale e-commerce bevorderen, dankzij een betere bescherming van de consumenten en handelaars. "Het Ecommerce Europe Label zal een aantrekkelijke incentive zijn, vooral voor Belgische webwinkels die internationaal actief zijn," aldus Patricia Ceysens, de voorzitser van BeCommerce.

De lancering van het Europese label is belangrijk om het vertrouwen van de consument in internationale transacties te bevorderen. Het keurmerk werd ontwikkeld in overleg met consumentenorganisaties, zowel op nationaal als op Europees niveau. Samen met deze consumentenorganisaties en nationale e-commerceorganisaties zoals BeCommerce, zijn duidelijke en overzichtelijke rechten en plichten opgesteld voor online verkoop.

Klachtendienst

Om het keurmerk te mogen dragen, moet een webshop lid zijn van een nationale organisatie van Ecommerce Europe. Voor België is BeCommerce. Ecommerce Europe is de koepelorganisatie voor meer dan 25.000 bedrijven die online goederen en/of diensten verkopen aan consumenten in heel Europa.

Online handelaars die het Ecommerce Europe Label dragen, verbinden zich ertoe om duidelijk te communiceren over deze regels. Daarnaast heeft Ecommerce Europe ook een klachtendienst opgericht, die klachten in de eigen taal behandelt en mogelijke geschillen snel en goedkoop oplost.

Harmoniseren

Momenteel zit Ecommerce Europe in de eerste fase van de lancering van zijn betrouwbaarheidskeurmerk. Dit betekent dat meer dan 10.000 webwinkels in Europa, die nu al zijn gecertificeerd door nationale organisaties, naast het nationale betrouwbaarheidskeurmerk ook het Ecommerce Europe Label mogen dragen.

In een tweede fase is het de bedoeling dat de criteria voor het Ecommerce Europe Label in alle landen worden geharmoniseerd.

In een omgeving waarin diverse label-regelingen in de ontwikkelingsfase zitten, is het essentieel dat de Europese regelgevende instanties de meest betrouwbare en toegankelijke systemen zoals het Ecommerce Europe Label steunen,” zegt François Momboisse, voorzitter van Ecommerce Europe.