De leden van de Milieucommissie van het Europees Parlement willen dat de Europese Commissie een onderzoek start naar de mogelijkheid om houdbaarheidsdata op sommige producten te schrappen. Er heerst bij de consument nu te veel verwarring rond de termen ‘Ten minste houdbaar tot’ en ‘Te gebruiken tot’. Dat leidt tot te veel voedselverspilling.

Jaarlijks wordt er 88 miljoen ton voedsel weggegooid in de EU. Dat is 173 kg per Europeaan. Na de Nederlanders zijn de Belgen de grootste voedselverspillers, met respectievelijk 541 en 345 kg per persoon per jaar. De kleinste verspillers zijn de Slovenen (72 kg) en de Roemenen (76 kg). Bij de productie en de verwerking van het voedsel dat weggegooid wordt, wordt 170 miljoen ton CO2 geproduceerd. Ruim 261 miljoen ton producten zijn nodig wat verspild wordt te maken.

De leden van de Milieucommissie hebben vorige week unaniem een rapport goedgekeurd waarin aan de Europese Commissie de opdracht gegeven wordt om de voedselverspilling tegen 2030 met minstens de helft te verminderen. Tegen 2025 moet er al 30% minder weggegooid worden. Het Europees Parlement moet in mei de stemming nog in plenaire  zitting bevestigen, maar het leidt geen twijfel dat dit zal gebeuren.

 

Te veel verwarring

Volgens Europarlementslid Biljana Borzan (Hongarije) wordt in Europa te veel voedsel aan het einde van de ketting – in de winkels en bij de mensen thuis – verspild. Daarom moet het beleid inzake etikettering, verantwoordelijkheden en opvoeding op de schop. De meeste consumenten kennen immers het onderscheid niet tussen ‘Ten minste houdbaar tot’ en ‘Te gebruiken tot’ op de etiketten, zegt ze.

Volgens Borzan, die het rapport opstelde,  is het de taak van de nationale overheden en van de de betrokken partijen, zoals de brancheorganisaties en de winkels zelf, om de consumenten op te voeden. “Dat zal echter niet volstaan. De Europese Commissie moet nu onderzoeken of het mogelijk is om data op sommige producten weg te nemen, zonder dat dit leidt tot risico’s voor de gezondheid en het milieu”, stelt het Europarlementslid.

 

Voedseldonatie

In dat rapport krijgt de Europese Commissie ook de opdracht om een voorstel uit te werken om de BTW-richtlijn te wijzigen, zodat voedseldonaties gemakkelijker kunnen. Deze donaties zouden uitdrukkelijk vrijgesteld worden van BTW en andere taksen. “Er moet een ‘Goede Samaritaan’-wetgeving komen waardoor voedselverspilling kan vermeden worden via het weggeven aan hulporganisaties”, stelt Borzan.

Ook wil ze dat het Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) de kosten voor het verzamelen, vervoeren, opslaan en distribueren van de voedseldonaties zou financieren.