Onder druk van de EU gaat Zalando een reeks misleidende duurzaamheidsclaims van zijn website verwijderen. Dat maakte de Europese Commissie bekend.

"Na een dialoog met de Commissie en de nationale autoriteiten voor consumentenbescherming heeft Zalando toegezegd om de misleidende duurzaamheidsvlaggen en -pictogrammen te verwijderen die naast de producten op haar platform staan", kondigt de Europese Commissie op haar website aan, met de vermelding dat de betreffende pictogrammen op 15 april zullen verdwijnen. Zalando heeft naar verluidt ook toegezegd om te stoppen met het gebruik van de term "duurzaamheid" of andere ongerechtvaardigde termen die duiden op een milieu- en/of ethisch voordeel. "In plaats daarvan zal Zalando duidelijke informatie geven over de milieuvoordelen van producten, zoals het percentage gerecycleerde materialen dat is gebruikt." De online retailer zal binnenkort ook een verslag presenteren over de uitvoering van zijn toezeggingen. Op basis daarvan zullen de Europese consumententoezichthouders beoordelen of de site van het bedrijf al dan niet aan de regels voldoet. Indien nodig kan de Europese toezichthouder boetes opleggen of niet-conforme inhoud verwijderen. Bedrijven zijn volgens de EU-regels immers verplicht om consumenten waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en om consumenten niet te misleiden om hun keuzes te beïnvloeden. De Europese Unie is bovendien ook bezig met het aanscherpen van het wettelijk kader voor misleidende milieuclaims, waarvoor de Commissie in de loop van vorig jaar voorstellen heeft ingediend.