Het concern Doux reageert op de overnamebiedingen die zij als "belachelijk" bestempelen en zij stellen een plan op voor voortzetting van de activiteit met toetreding tot het kapitaal door fokkers. Dit plan kan pas op 15 oktober worden gepresenteerd. In een brief van 13 juli wordt aan fokkers de mogelijkheid geboden om een of meerdere vertegenwoordigers aan te wijzen die toegang zullen krijgen tot de financiële informatie en deel zullen nemen aan de opstelling van het plan.

De bestuurders stellen daarin voor om uiterlijk op 30 september 2012 50% van de uitstaande schulden van de fokkers te betalen, op voorwaarde dat de Rechtbank van Koophandel van Quimper de observatieperiode voortzet van 30 juli tot en met 31 december 2012. Het concern heeft een geschatte schuld van 430 miljoen euro.