Market Probe heeft in opdracht van bpost onderzoek gedaan naar de perceptie en de houding van de Belgen ten opzichte van reclamemedia. Dit onderzoek richt zich dus speciaal op de FMCG-branche en haar communicatiemiddelen. Hieruit komt één ding duidelijk naar voren: de herbevestiging van het belang van brievenpost. Voor 61% van de Belgen is het openen van papieren post een gebeurtenis waar ze dagelijks naar uitzien. Het “postmoment” is nog steeds erg belangrijk gezien het feit dat 90% van de Belgen minimaal vijf keer per week in de brievenbus kijkt. Sterker nog, het is duidelijk geworden dat van alle reclamemedia de reclame via de post de voorkeur van de consumenten geniet. Hiervoor worden drie argumenten genoemd: als eerste wordt door 40% van de bevolking het nut van deze vorm van reclame genoemd, als tweede de geloofwaardigheid (35%) en als laatste de betrouwbaarheid (34%). Dit medium wordt bovendien beoordeeld als niet opdringerig, waardoor de ontvanger tot reactie wordt aangezet. Ten slotte is reclame via de post, ondanks de algemene overtuiging, ook zeer in trek bij de “digitale generatie”, dat wil zeggen de 15 tot 24-jarigen. Deze leeftijdsgroep heeft namelijk ook voorkeur voor reclame op papier boven televisie- of e-mailreclame. Kortom, geadresseerde post blijft het meest interessante medium voor alle retailers die proberen de aandacht te krijgen van de doorsnee consument. Meer info:

www.dmplaza.be