De omstreden Nederlandse ondernemer Dirk Bron geeft de operationele leiding van Mega World, de opvolger van Blokker, uit handen. De leiding komt in handen van Rudy Claes van de transportgroep Corneel Geerts. Bron blijft wel CEO, in tegenstelling tot wat eerdere berichten meldden.

Dirk Bron heeft niet langer de operationele leiding van Mega World in handen. Eerder werd bericht dat hij geen CEO meer was, maar dat klopt niet. De Nederlander sleept een verleden van faillissementen en fraude achter zich en kon zijn dubieuze reputatie nooit doen vergeten, zeker niet nadat maandag bleek dat Mega World een gerechtelijke reorganisatie vroeg. Bovendien weigerde de revisor de balansen goed te keuren omdat hij geen inzage kreeg in alle stukken. Ook bij de vakbonden en het personeel slaagde Bron er niet in het vertrouwen helemaal te winnen. Exit Dirk Bron, die wel eigenaar blijft en zich zou gaan toespitsen op de aankoop en in de raad van bestuur zou blijven zetelen. In zijn plaats komt Rudy Claes van transportgroep Corneel Geerts, die geen ervaring heeft in retail. Hij zou aan de vakbonden beloofd hebben om de 120 winkles van Mega World te willen open houden.