Nieuwe eetgewoonten hebben de grote spelers in de vleeswarenindustrie ertoe aangezet hun aanbod te herdefiniëren en zelfs hun hele beroep te heroverwegen. De sector heeft reeds een aantal innovaties doorgevoerd, maar moet nog enkele parameters aanpassen om gelijke tred te houden met de nieuwe consumptiegewoonten.

Het is geen geheim dat de categorie vleeswaren niet zijn beste tijd beleeft, afgezien van de voorbije lockdown, die de curve in 2020 weer iets heeft doen stijgen. Natuurlijk zijn de klassieke producten nog steeds aantrekkelijk, maar de categorie als geheel heeft de afgelopen jaren een aantal stormen moeten doorstaan. Daartoe behoren de huidige varkensvleescrisis in België, versterkt door een aantal gezondheidsschandalen, debatten over het gebruik van nitrieten en de ontwikkeling van vegetarische producten. Op papier doet het segment van de voorverpakte vleeswaren het niet noodzakelijk slecht, maar het doet het ook niet goed. Tussen eind september 2020 en eind september 2021 is de omzet van de voorverpakte vleeswaren met 1% gestegen, dankzij een prijsstijging van 2,6% en ondanks een volumedaling van 1,6%.