“De Belg houdt van zijn keuken” zo blijkt uit een studie van handelsfederatie Comeos uitgevoerd in het voorjaar 2015. Net voor de uitreiking van de Mercuriusprijs, op 28 oktober, werden de resultaten gepresenteerd aan een 40-tal vertegenwoordigers van retailers en fabrikanten uit de branche. Uiteraard was Gondola Homing Experience aanwezig en bieden we u hierna de belangrijkste conclusies van het onderzoek aan.

Piet De Langhe, sectorverantwoordelijke bij Comeos, licht toe dat de studie werd uitgevoerd bij haast 400 consumenten. Comeos wenst door dergelijke studies de leden een beter inzicht te brengen in de markt, zodat ze beter op de noden en wensen van consumenten kunnen inspelen.

Vooreerst zijn er enkele belangrijke tendensen die mee het shoppersgedrag bepalen, ook wat de aankoop van een keuken betreft. Algemeen is het een mature licht groeiende markt, waar het consumentenvertrouwen laag blijft. De keukenbranche is prijsgevoelig en de internationale concurrentie zwelt aan. Verder vergrijst de bevolking, gaan we weer kleiner wonen en is de tendens om terug te keren naar de stad duidelijk merkbaar, aldus Dirk Vanderveken (consultant Shopperware) die de studie presenteerde. De gedaalde effectiviteit van marketinginvesteringen is een andere niet onbelangrijke externe factor.

De keuken, waar het gezinsleven zich afspeelt.

De keuken is doorheen de jaren geëvolueerd van functionele plaats tot een omgeving waar interactie, sociaal samenzijn en ontspanning centraal staan. De Belg staat dan ook zeer positief ten overstaan van de keuken en ziet ze als een bron van plezier.

Uit de bevraging blijkt dat 27% van de deelnemers de voorbije 3 jaar een keuken kocht, en dat 26% aangeeft in de komende drie jaar een nieuwe keuken te plaatsen. Echt groei zit er dus niet in de markt. Meer dan de helft vervangt de keuken ook pas als ze meer dan 15 jaar oud is. Men verandert hoofdzakelijk omdat de keuken “uit de mode is”, dus niet wegens nieuwe technologieën die beschikbaar zijn. Naast het functionele wil het oog ook wat. Er zijn op dat vlak grote verschillen tussen Vlaanderen (rustiek, kookeilanden) en Wallonië (modern). Ook budgettair stelde men een groot verschil vast: in het zuiden van het land droomt men van een keuken van maximum 7.500 euro terwijl men in Vlaanderen begint bij 15.000 euro! De keuze van een keuken wordt sterk bepaald door vrienden of kennissen en daarnaast het internet. Ook de keukentoestellen en decoratieve elementen bepalen mee de sfeer in de keuken. Hier blijkt innovatie cruciaal bij de keuze van aankoop.

De doorslaggevende factor bij de keuzen van een keuken(leverancier) blijkt prijs-kwaliteit te zijn. Daarnaast spelen pure servicefactoren als levering en plaatsing een grote rol in de keuze, naast de gebruiksvriendelijkheid.

Qua spontane merkbekendheid scoorden Dovy, Ixina en Ikea als meest gekende aanbieders van keukens. Bij de geholpen merkbekendheid waren het dan in volgorde Ikea, Ixina en Eggo. Gevraagd naar het prijsniveau, scoort Gamma best als goedkope keukenleverancier.

Op vlak van winkelpunten geeft de consument aan dat de sfeer in de winkels beter kan en dat informatie belangrijk is. Dat sluit naadloos aan bij wat we in Home Improvement ervaren in alle sectoren: het belang van In Store Communicatie groeit.