België is een van de Europese koplopers op het vlak van recyclage. Ondanks de vele inspanningen blijft de berg zwerfvuil te groot. Daarom hebben de gewestelijke regeringen beslist om statiegeld op plastic drankverpakkingen en blikjes in te voeren. Welk systeem het wordt, is nog onduidelijk. Wel staat vast dat Fost Plus en de federaties tijdens het debat niet langs de zijlijn toekijken én hun verenigde stem laten horen.

De overheden willen met de invoer van statiegeld op plastic flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfvuil verder verminderen én de graad van selectieve inzameling verhogen. In Vlaanderen lopen verschillende proefprojecten om de voor- en nadelen van een digitaal statiegeldsysteem in kaart te brengen. Wallonië onderzoekt de mogelijkheden van meerdere systemen, waaronder ook dat van het klassieke statiegeld. “Wij scharen ons alvast achter de beslissing om statiegeld in te voeren, áls het over een digitaal systeem gaat”, duidt Liesbet Sommen, woordvoerder bij Samen voor Slim Statiegeld. Via dat platform pleiten de sector, Fost Plus en de federaties voor de invoer van hetzelfde soort statiegeldsysteem in heel België.