Cacao vormt wereldwijd een inkomstenbron voor miljoenen mensen. De Europese Unie die, waar bijna 40% van de mondiale cacaohoeveelheid wordt vermalen en geconsumeerd, hecht er daarom aan de sector en de consumenten bewust maken voor het probleem van kinderarbeid op de cacaoplantages. Het Parlement heeft ingestemd met een nieuwe internationale cacao-overeenkomst en maakte van de gelegenheid gebruik om het verschijnsel te bespreken. "Een schrikbarend aantal kinderen doet gevaarlijk werk op de cacaoplantages. De nieuwe internationale overeenkomst over cacao biedt ons meer instrumenten om dit probleem te lijf te gaan, maar we moeten meer pressie uitoefenen. De politieke besluitvormers en de ontvangende partijen die betrokken zijn bij de cacaoproductie moet hun verantwoordelijkheid nemen om kinderarbeid bij de cacaoproductie uit te bannen", aldus de verklaring van rapporteur Vital Moreira voor de stemming.

De Europarlementsleden roepen alle belanghebbenden in de cacaowaardeketen (regeringen, handelaren, producenten, consumenten, landbouwers en de cacao-industrie) op om hun bijdrage te leveren aan de bestrijding van gedwongen kinderarbeid en kinderhandel. Zij verzoeken ook om nieuwe onderzoeken om betrouwbare statistieken te kunnen leveren over kinderhandel en de kinderhandel in West-Afrika. Onderzoeken in Ghana en Ivoorkust duiden erop dat bepaalde kinderen die op cacaoplantages werken aan pesticiden worden blootgesteld. Anderen zouden slachtoffer zijn van mensenhandel.

Om al deze redenen verzoeken de afgevaardigden de Commissie nu dringend om traceermechanismes te overwegen waarmee bepaald kan worden of de cacaoproductie al dan niet voortkomt uit gedwongen kinderarbeid. Het aantal kindarbeiders wordt door de Internationale Arbeidsorganisatie boven de 215 miljoen geschat.