De dalende sierteeltbestedingen in de periode juli 2022 tot juni 2023 staan in schril contrast met de stijgende voedings- en huishoudbestedingen. De aankopen van sierteeltproducten zijn sterk leeftijds- en levenscyclusgebonden. Zo spenderen de oudere alleenstaanden en de gepensioneerden een veelvoud aan bloemen en planten dan de jonge alleenstaanden en de gezinnen met kinderen. Dat blijkt uit gegevens die GfK Belgium verzamelde via de ConsumerScan-methode bij 6.000 huishoudens in opdracht van VLAM over de periode juli 2022 tot juni 2023.

Corona en inflatie stuwen de voedings- en huishoudbestedingen de hoogte in

Na de atypische coronajaren werd de consument vanaf 2022 geconfronteerd met een torenhoge inflatie. De voedingsinflatie die tot boven de 16% piekte en hiermee de algemene inflatie oversteeg, bleef lange tijd op een zeer hoog niveau om in de loop van 2023 geleidelijk te zakken.