Er komt een leegloop bij Coopernic, de Europese aankoopcentrale. Een van de stichtende leden, E.Leclerc, blijft nu alleen over, terwijl Colruyt (België), Rewe (Duitsland), Conad (Italië), en Coop (Zwitserland) de groepering verlaten. Colruyt berichtte gisteren dat de meningen te ver uit elkaar zijn gegroeid, en een point of no return hebben bereikt. Het oprichten van een nieuwe aankoopgroepering door de overige 4 leden moet wel nog door de nationale mededingingsautoriteiten worden goedgekeurd, aldus Colruyt. De nieuwe aankoopgroepering zou zich in Brussel vestigen. Colruyt laat expliciet weten dat voor de leveranciers alle afspraken, contracten en rechten en plichten met Coopernic blijven gelden tot 31 december 2013. Dirk Depoorter (Colruyt), voorzitter Coopernic : « Wij zijn van plan om niet teveel te veranderen aan de werking die totnogtoe werd gehanteerd bij Coopernic. Wij zijn om strategische belangen uit elkaar gegaan, en dan is dit het ideale moment daarvoor. Het is voor iedereen beter om voor de negociatie periode (nvdr eind september-oktober) uit elkaar te gaan, dan erna."

Volgens Pierre-Alexandre Billiet, General Manager van Gondola, is Rewe vandaag de duidelijke trekker in dit verhaal: de oorspronkelijk medestichter van Coopernic (samen met E.Leclerc) is het andere zwaargewicht in de aankoopgroepering. Gondola magazine vernam van belangrijke leveranciers dat de akkoorden met Coopernic niet door alle leden van Coopernic correct werden gevolgd in hun eigen land…

Algemeen wordt de Franse retailler Leclerc meer en meer verweten aan waardedestructie te doen: in Frankrijk biedt Leclerc gratis drives aan, en banaliseert op die manier de nieuwe toegevoegde waarde van de service bij (online) bestellingen aan de consument. Op productniveauhanteert Leclerc synthetisch lage prijzen; dodelijk dus voor lokale en kleine multinationals die onmogelijk kunnen volgen. Ook op politiek vlak maakt Leclerc zich meer en meer vijanden. Onlangs nog vertelde ons de CEo van een grote Franse retailer dat Leclerc rond zich een woestijn aan het creëren is: “s’il continue ainsi, Leclerc sera le seul heureux parmi les malheureux”.

De “COOPérative Européenne de Référencement et de Négoce des Indépendants Commerçants” werd in 2006 gesticht en is op de Louizalaan in Brussel gevestigd. In België was o.a. Louis Chabert (Colruyt-Spar) actief bij Coopernic. In 2006 nog benadrukte Michel-Edouard Leclerc in Les Echos dat Coopernic “eerst en vooral een instrument is om met de multinationals (de fabrikanten nvdr) te onderhandelen en zo de prijzen van de producten te doen dalen”.

Ondertussen is de aankoopcentrale EMD (European Marketing Distribution) goed voor 140 miljard combined sales value, en ook AMS (Delhaize, Ahold, Systeme U…) is goed voor ± 130 milliard aan combined sales value.