Vanaf 1 augustus mogen de huidige consumptiecheques in alle Belgische winkels worden gebruikt en kan een coronapremie van maximum 500 euro worden toegekend. Beide cheques moeten helpen om de Belgische economie na de coronapandemie er bovenop te helpen.

Alle Belgische winkels mogen vanaf 1 augustus consumptiecheques aanvaarden, heeft de regering beslist. “Op de ministerraad is beslist dat het toepassingsgebied voor de consumptiecheque die is uitgereikt door de vorige regering zal worden verruimd”, zegt Laurens Teerlinck, woordvoerder van minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). “Het komt erop neer dat de cheque in zo goed als alle winkels kan worden besteed. Het gaat wel over fysieke winkels, niet over webshops omdat het de bedoeling blijft het geld aan de eigen economie te besteden.”

Ook mogen vanaf 1 augustus de eerste coronapremies worden toegekend. De mogelijkheid om deze eenmalige coronapremie van maximum 500 euro tot te kennen aan werknemers, is enkel weggelegd voor ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten behaalden. Net als de eerdere consumptiecheques moeten deze cheques bijdragen aan het economisch herstel na de coronapandemie en mogen ze in alle Belgische winkels worden gebruikt. Al zijn handelaars niet verplicht de cheque te aanvaarden. In tegenstelling tot de vorige consumptiecheques, worden op de coronapremie wel sociale bijdragen geïnd van 16,5% (werkgeversbijdrage). De premie blijft vrijgesteld van de personenbelasting en is volledig aftrekbaar voor de werkgever.

De consumptiecheque werd vorige zomer in het leven geroepen. Zwaar getroffen sectoren door Covid-19 konden zo rekenen op steun van de overheid. Werkgevers konden de consumptiecheques, zowel op papier als elektronisch, aan hun werknemers geven. Handelsfederatie Comeos betreurde de voorwaarden waaronder dit gebeurde en riep op om het gebruik van de consumptiecheques uit te breiden naar alle winkels. Die kritiek kwam bij de regering terecht en deze besliste om de geldigheid van de consumptiecheques te verlengen. Aanvankelijk waren de consumptiecheques geldig tot begin juni, maar door de verlenging kunnen ze worden gebruikt tot en met 31 december 2021.