Het consumentenvertrouwen is, na een quasi-stabilisatie in de twee voorgaande maanden, in mei terug opgeveerd. De indicator voor het consumentenvertrouwen van de Nationale Bank van België bereikte zelfs zijn hoogste waarde in vier jaar.

“De macro-economische vooruitzichten zijn in mei beduidend verbeterd”, zegt de NBB. Zo wordt de algemene economische situatie voor de volgende maanden duidelijk rooskleuriger ingeschat. Tegelijk is de vrees voor een toename van de werkloosheid aanzienlijk teruggelopen. Wat hun persoonlijke situatie betreft zijn de verwachtingen van de gezinnen aangaande hun toekomstige financiële situatie ongewijzigd gebleven. Hun spaarmogelijkheden zien ze niettemin in de komende twaalf maanden toenemen.