Het consumentenvertrouwen is in februari voor de derde maand op rij gestegen en is zo naar het hoogste peil in twaalf maanden geklommen. De indicator van het consumentenvertrouwen bevindt zich hiermee opnieuw boven het niveau van het langetermijngemiddelde (-7) voor de periode 1990-2015.

Het vertrouwen van de Belgische consument ging in februari 2015 op alle vlakken vooruit. Zowel de macro-economische als - minder uitgesproken - de micro-economische componenten zijn andermaal verbeterd. De vooruitzichten inzake economische situatie werden merkelijk rooskleuriger ingeschat. Tegelijkertijd is de vrees voor een toename van de werkloosheid verder gedaald tot het laagste peil sinds augustus 2011. Op persoonlijk vlak verwachten de gezinnen in de komende twaalf maanden zowel een verdere verbetering van hun financiële toestand als van hun spaarmogelijkheden.