Het vertrouwen van de Belgische consument is in september gestegen tot het hoogste niveau sinds juli 2001. Dat blijkt uit de barometer van de Nationale Bank.

De indicator van het consumentenvertrouwen steeg in september naar 3, wat een lichte versteviging is ten opzichte van de maanden juli (2) en augustus (2). Nieuwsagentschap Belga zegt dat het daarmee wel naar het hoogste peil groeit sinds juli 2001, voor de aanslagen van 11 september. De Belgische consument was in 16 jaar dus niet meer zo optimistisch.

Concreet blijven gezinnen zich optimistisch tonen over het verloop van de werkloosheid tijdens de komende twaalf maanden, zegt de Nationale Bank. De vooruitzichten over de algemene economische situatie hebben zich gestabiliseerd. 

Op persoonlijk vlak is er voor de consumenten weinig nieuws onder de zon: hun financiële situatie gaat in zeer geringe mate de goede kant op, de spaarintenties gaan licht neerwaarts. 

Ter herinnering: de waarde van deze index is het saldo - positief of negatief - van het percentage respondenten dat een verbetering (positieve antwoorden) of een verslechtering  (negatieve antwoorden) meldt. Wanneer het verschil een positief getal is, dan betekent dit dat het vertrouwen groeit.