Koen Demaesschalk, de personeelsdirecteur van Colruyt Group, vindt dat het systeem van verloning op basis van anciënniteit op termijn onhoudbaar is. “Anciënniteitspremies leiden vandaag tot perverse gevolgen”, zegt hij in De Tijd.

Werknemers verdienen over het algemeen meer naargelang het aantal jaren ervaring in een bedrijf. Ook bij Colruyt is dat zo, maar Demaesschalk vindt dat geen goede regeling. Iemand met twintig jaar ervaring kan zo tot een kwart meer verdienen dan een starter in dezelfde functie. “Onhoudbaar” en “niet logisch”, zegt de HR-directeur. Hij pleit ervoor dat de verloning afgestemd wordt op de productiviteit van werknemers.

De vakbonden willen niet dat de retailer aan de loonindexering morrelt, en zegt dat het systeem ervoor zorgt dat een werknemer na vele jaren dienst niet voor een te laag loon moet werken, en zo de makkelijke winsten overlaat aan de werkgever.