Ook Colruyt mengt zich in het debat dat ontstaan is na het sociale conflict bij Delhaize. In een brief aan minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) pleit de retailgroep voor een meer gelijke verloning voor alle werknemers in de sector en het vereenvoudigen van de paritaire comités.

Het plan van Delhaize om zijn 128 winkels te verzelfstandigen, blijft de gemoederen beroeren, ook buiten het bedrijf. Bij de bijzondere ondernemingsraad waren gisteren behalve werknemers van Delhaize ook sympathisanten van Colruyt en Carrefour aanwezig om hun steun te betuigen. Colruyt komt nu met een brief gericht aan minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne waarin de supermarktgroep oproept de verschillen in paritaire comités in de sector te verminderen. Opvallend is dat Colruyt zich hiermee achter het standpunt van de vakbonden schaart, die eveneens aandringen op meer gelijkheid in lonen en arbeidsvoorwaarden. We publiceren hieronder de brief.

"Wij zijn als Belgische retailer bezorgd over de verscheidenheid aan paritaire comités die er vandaag is. Als familie van bedrijven met zowel geïntegreerde (Colruyt Laagste Prijzen, OKay..) als zelfstandige (Spar) formules, pleiten we voor een sterke vereenvoudiging van het landschap van paritaire comités in de handel. De essentie voor ons als bedrijf is te komen tot een fair concurrentielandschap van loon- en arbeidsvoorwaarden waarbij voor beide formules plaats is en blijft, én tegelijkertijd misbruik tegengegaan wordt. Dit komt ten goede van zowel de werknemers als bedrijven van de ganse sector in België. We geloven sterk in een situatie waarbij beide modellen hun meerwaarde bieden voor de Belgische klanten en samenleving, en dus perfect naast elkaar kunnen blijven bestaan. 

We geloven dat het vandaag meer dan ooit het moment is om een historisch scheefgegroeide situatie in vraag te stellen en aan te passen. Zo niet, dreigt het model van de geïntegreerde handel op termijn te verdwijnen.

We gaan ons vandaag niet afzonderlijk uitspreken over hoeveel paritaire comités er al dan niet moeten zijn. We hebben eerder al meegegeven dat we voor een vereenvoudiging zijn, vooral om ervoor te zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie tussen de retailers kan ontstaan (dus tegengaan van mogelijk misbruik) op het vlak van loon-en arbeidsvoorwaarden. Bedrijven kunnen zich vandaag zodanig organiseren zodat ze onder PC 201 vallen, het paritair comité bedoeld voor de échte kleine zelfstandigen. Zo kunnen ze zich juridisch inrichten (vennootschapsstructuur) en opsplitsen in kleinere entiteiten, terwijl het in wezen gaat om verschillende winkels uitgebaat door 1 ondernemer. Bijgevolg verschillen zij niet van andere geïntegreerde supermarktketens in de sector, die hun personeel aan hogere loon- en arbeidsvoorwaarden tewerkstellen. Dat is nadelig voor de echte kleine zelfstandigen: de bakker, de slager, de kleine zelfstandige winkelier, maar ook voor de geïntegreerde ketens. 

Bovenal zorgen de verschillen ook voor een sociale incorrectheid: werknemers met dezelfde functie en taken in een supermarkt verdienen tot 400 euro minder per maand wanneer zij behoren tot het paritair comité 201 tov 202, anders gezegd loopt het verschil op tot 5000 euro bruto of 2 maandlonen per jaar. Dat is moeilijk te verantwoorden. Daarboven ontvangen deze werknemers niet alle voordelen waarvoor de overheid het kader creëert (o.a. coronapremie, energiepremie, recht op opleiding, …), omdat kleinere bedrijven vaak uitgesloten worden van deze maatregelen op basis van het aantal werknemers.

Hoe die vereenvoudiging van de paritaire comités dan juist moet verlopen, hangt af van heel wat factoren die met meerdere partijen samen nog zullen moeten bekeken worden. We zijn in elk geval mee vragende partij voor een gelijk speelveld voor iedereen in de sector."