Harde onderhandelingen over prijzen zijn gebruikelijk. Ook blokkades die leiden tot tekorten in de rekken zijn niet zo zeldzaam. Maar de huidige situatie bij Colruyt is een goed voorbeeld van de markttrend: retailers willen hun klanten bewijzen dat de prijzen snel kunnen dalen, terwijl leveranciers kostenstijgingen nog min of meer laat willen doorberekenen.

Het is niet de eerste keer dat er een prijsconflict is tussen Colruyt en Mondelez. En het is waarschijnlijk niet de enige enigszins verhitte discussie die te verwachten is tussen retailers en leveranciers. De inflatie heeft een snelle en aanzienlijke impact gehad op het assortiment van de foodretail, en op een manier die ongekend was voor verschillende generaties consumenten, die gewend waren aan veel tragere en pijnloze prijsstijgingen. Voor retailers was het niet houdbaar om de prijsverhogingen die leveranciers eisen te weigeren: de economische situatie, met de energiecrisis, de stijging van de grondstofprijzen en de indexering van de lonen, moest uiteraard worden weerspiegeld in de prijs in het schap. Maar ze hebben zorgvuldig onderhandeld om ervoor te zorgen dat deze verhogingen wel degelijk gerechtvaardigd waren. En ze hebben ook hun bereidheid getoond om waakzaam te zijn: als de kosten zouden dalen, zouden ook de prijzen moeten worden verlaagd. Verschillende ketens hebben onlangs over dit onderwerp gecommuniceerd, zoals Carrefour (verlaging van de prijs van 100 producten, waaronder nationale merken), Aldi (meer dan 400 producten) en Lidl (250 producten).

Wat Colruyt en Mondelez betreft, verloopt de discussie niet helemaal soepel. Zo zijn er in de rekken van Colruyt momenteel affiches te vinden bij de producten van Mondelez die aangeven dat deze producten niet beschikbaar zijn.  Eva Biltereyst, persverantwoordelijke geeft meer uitleg over de situatie: “Er werd een jaarakkoord voor het hele jaar 2023 gesloten met onze leverancier Mondelez, die merken zoals Lu, Oreo, Milka, Belvita, Côte D’Or, Stimorol en Philadelphia levert. Ondanks het gesloten akkoord liet Mondelez ons weten dat zij een nieuwe, substantiële tariefwijziging willen doorvoeren. Als Colruyt Group gaan we niet akkoord met de nieuwe vraag voor tariefstijging. We vinden het enorm belangrijk om hier zeer kritisch naar te kijken, omdat wij de schakel in de keten zijn die de portemonnee van de consument dient te beschermen, zeker als laagste prijzen-speler.”

“Vorig jaar waren er uitzonderlijke situaties met onder andere stijgende energieprijzen en stijgende grondstofprijzen. Op dat moment was het duidelijk dat uitzonderlijke situaties vroegen om uitzonderlijke maatregelen, en gingen we dan ook met onze leveranciers rond de tafel zitten om te bekijken hoe we er samen voor konden zorgen dat iedere schakel in de ketting een bijdrage moet leveren in verhouding tot diens mogelijkheden, waarbij wij er als groep alle baat bij hebben dat het voor onze leveranciers ook haalbaar blijft.”

“Vandaag is die situatie helemaal anders en zijn grote tariefstijgingen voor ons niet meer te verantwoorden. Enerzijds is het onverwachte element op dit moment niet meer aanwezig. Leveranciers hebben zich, net als ons, kunnen voorbereiden op stijgende kostenposten met een blijvende impact, zoals bijvoorbeeld de loonkost. Anderzijds zien we ook dat energieprijzen en grondstofprijzen dalen. Wij zouden een tariefdaling van onze leveranciers dan ook eerder te rechtvaardigen vinden.”

“Momenteel wordt er geen stock aangeleverd van de producten van Mondelez en zal dit ook op te merken zijn in onze winkels van Colruyt Laagste Prijzen en OKay. We hebben echter een ruim aanbod aan kwalitatieve producten van andere bekende en eigen merken, en we stellen een aantal vervangproducten ter beschikking om onze klanten voldoende keuze te bieden. Bovendien zullen we er alles aan doen om de situatie op te lossen. We blijven hierbij wel bij ons standpunt dat we in eerste instantie de portemonnee van onze klanten willen beschermen en dit onze grootste prioriteit blijft.”

Mondelez: “Op zoek naar een constructieve oplossing”

Mondelez kiest er bewust voor om op eerder zachte manier te reageren op de bewuste situatie om zo zijn goede trouw te tonen. “Net als vele andere bedrijven in de voedings- en retailsector wordt Mondelez al geruime tijd geconfronteerd met ongekende marktomstandigheden. De kosten zijn aanzienlijk gestegen, en helaas is Mondelez daar niet immuun voor”, klinkt het bij het bedrijf. “Zoals alle voedingsbedrijven ondervinden ook wij nog de gevolgen van de aanhoudende inflatie. En hoewel bepaalde kosten gelukkig weer wat dalen, is onze totale productiekost aanzienlijk gestegen door de hogere prijzen voor energie, transport, verpakkingsmaterialen en bepaalde ingrediënten. Bovendien hebben ook onstabiele omstandigheden binnen de toeleveringsketen een impact op onze kosten.”

“Maar ook de consument krijgt te maken met stijgende kosten. We proberen de stijging van onze kosten daarom zoveel mogelijk zelf op te vangen omdat het onze prioriteit blijft om onze merken zo betaalbaar mogelijk te houden, zonder afbreuk te doen aan smaak en kwaliteit. Prijzen verhogen is altijd een laatste redmiddel, maar onze kosten zijn over een langere periode aanzienlijk gestegen. Daarom zien we ons in dit onstabiel klimaat genoodzaakt om een aantal selectieve prijsverhogingen door te voeren in onze categorieën.”

“Aangezien de jaarbesprekingen met Colruyt nog niet afgerond zijn, kan het inderdaad zijn dat bepaalde van onze producten tijdelijk niet beschikbaar zijn bij Colruyt. We blijven samen met Colruyt constructief zoeken naar oplossingen zodat de consument zijn geliefde producten weer in het schap kan vinden. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken.”

In Frankrijk nodigt de regering zichzelf uit bij de onderhandelingen

Deze enigszins gespannen context is niet uniek voor Colruyt, en zelfs niet voor België. In Frankrijk verlopen de commerciële onderhandelingen tussen retailers en fabrikanten ook moeizaam. De meeste grote leveranciers zijn niet van plan hun prijzen te verlagen, terwijl de retailers erop wijzen dat de prijzen van grondstoffen zoals granen dalen. Aangemoedigd door de regering, hebben de retailers sinds maart een mandje van 2.000 "anti-inflatie" producten ingevoerd, waarvan de prijs naar verluidt in zeven weken tijd met 13% is gedaald. En in dit debat heeft de Franse regering de kant van de retailers gekozen, die volgens haar reële inspanningen leveren voor hun marges. Minister van Handel, Olivia Grégoire, zei vanmorgen tijdens een gesprek met RTL-radio dat "de grote fabrikanten vandaag de dag nochtans de speelruimte en de cashflow hebben om de prijzen te verlagen. Doen ze dat niet, dan zullen we de merken die niet willen onderhandelen over lagere prijzen met naam en toenaam noemen, en ik weet niet of dat ze goed zal doen."