Colruyt Group heeft er een uitstekende eerste helft van het boekjaar op zitten: het zag zijn omzet stijgen met 16% tot bijna 5,5 miljard euro, de brutowinstmarge groeide tot 29,5% en het marktaandeel klom naar 32,1%, tegenover 30,9% een jaar eerder.

“De omzetstijging van 16% is het gevolg van de voedingsinflatie, de toename van het marktaandeel en de integrale consolidatie van Newpharma”, geeft Colruyt Group in een persbericht aan. Zonder Newpharma steeg de omzet met 13,5%. De brutowinstmarge steeg naar 29,5% doordat het verschil tussen de stijgende kostprijzen en verkoopprijzen kleiner werd. De bedrijfswinstmarge steeg van 6,2 naar 8,2 procent van de omzet. Colruyt Group zag zijn kosten stijgen door de stijgende lonen, gelinkt aan de automatische loonindexering, stijgende prijzen en de consolidatie van Newpharma. Dat werd dan weer deels opgevangen door een terugval in de energieprijzen en het inperken van de kosten door grotere efficiëntie en betere kostenbeheersing. Colruyt Group zag in de eerste helft van het boekjaar het marktaandeel van Colruyt Laagste Prijzen, OKay en Spar aandikken tot 32,1%. De retailgroep herhaalt wat ze in september al zei op haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De bedrijfs- en nettowinst zullen dit jaar “fors stijgen”, met 50 tot 60%.

De groep investeert in de eerste zes maanden 206 miljoen euro voornamelijk in nieuwe winkels, de vernieuwing van bestaande winkels, de uitbreiding van de logistieke capaciteit in België en Frankrijk, innovatie en energie-efficiëntie. CEO Stefan Goethaert: “In deze uitdagende en onzekere tijden slaagden we erin de resultaten te verbeteren door het consistent uitvoeren van onze langetermijnstrategie. We leverden extra inspanningen om de stijging van de operationele kosten in tijden van inflatie zoveel mogelijk te beperken. (..). We blijven waken over hun portemonnee waarbij Colruyt Laagste Prijzen haar laagsteprijzenstrategie consistent blijft toepassen. Ik wil graag alle medewerkers, klanten, leveranciers en partners bedanken die dit mogelijk maken.”