Colruyt Group wil in de toekomst meer dan ooit focussen op zijn 4 pijlers: voeding, gezondheid en welzijn, non-food en energie. Concreet wil de keten meer inzetten op e-commerce (Collect&Go), zijn aanwezigheid in steden, Colruyt Professionals en maaltijdboxen. Ook meer synergieën binnen gezondheid en welzijn, en de Xtra-app als personal (shopping) assistent staan op het programma. 

De retailmarkt staat op zijn kop: de prijzen swingen de pan uit, consumenten veranderen hun koopgedrag en -gewoontes, en als retailer is het daarom meer dan ooit belangrijk om je te focussen op het de toekomst om de pedalen niet kwijt te raken. Dat hebben ze bij Colruyt Group maar al te goed begrepen. Met het oog op de toekomst centraliseerde de groep het afgelopen jaar  zijn activiteiten rond vier pijlers: voeding, gezondheid en welzijn, non-food en energie. Daarnaast werd verder ingezet op het digitale luik met Xtra en de fysieke winkels. Ondertussen werden al de eerste resultaten van deze nieuwe toekomststrategie zichtbaar, waarbij duurzaam ondernemen en gemak voor de klant centraal staan. Zo kondigde de groep een wissel aan de top van het bedrijf aan begin maart, vereenvoudigde het zijn prijsaanduidingen en introduceerde het onder meer gezonde verkoopautomaten bij zijn fitnessketen JIMS. “Colruyt Group wil met haar verschillende formules een zinvol en duurzaam verschil maken in de wereld, vanuit onze positieve attitude. Waarbij we steeds de referentie willen zijn, de beste in ons vak”, verklaart Jef Colruyt, CEO van Colruyt Group. “We willen dat doen door eenvoud te bieden aan onze klanten, hen het leven makkelijker te maken, en dat doen we vooral door heel goed naar die klanten te luisteren. In onze winkels zelf, via eigen marktonderzoek, via onze klantendienst, enzoverder.”

Vandaag wil de retailgroep zich meer dan ooit inzetten op het creëren van die duurzame meerwaarde voor de klant, wiens noden sterk veranderen. “Wat we ondernemen moet dus maatschappelijk relevant zijn en een antwoord bieden aan wat de klant vraagt, moet gebeuren met respect voor mens en milieu én het economische plaatje moet kloppen. Op de lange termijn. Die drie elementen zijn voor ons de sleutel van duurzaam ondernemen. Voor ons stopt dat niet bij enkel winkelier zijn, het gaat veel en veel verder", vervolgt de topman. Dat de keten duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, bewijst de groep door sterk in te zetten op de vermindering van zijn CO2-uitstoot. Zo produceert het momenteel zo'n 87.000 ton C02 door zijn eigen activiteiten, wat al een pak minder is dan in het verleden. "En hier gaan we nog fors aan werken in de toekomst. Ter compensatie voor die CO2-voetafdruk planten we in de tussentijd zo'n 12 miljoen bomen in Congo."

Focus op e-commerce, Colruyt Professionals en maaltijdboxen

Maar hoe wil de groep zich klaarmaken voor de toekomst? Eerst en vooral door zich te blijven concentreren op de basis van het bedrijf: foodretail. Concreet wil de groep verder werken aan het professionele kanaal met Colruyt Professionals en zich focussen op zijn e-commerceverhaal met Collect&Go. Dit is tijdens de coronacrisis een belangrijke groeitak gebleken, een stijging die nog steeds niet is stilgevallen. Verder wil Colruyt Group ook zijn aanwezigheid in steden fors uitbreiden. "In de steden zien we nog heel wat ruimte voor nieuwe klanten, zeker in grootsteden als Brussel, Antwerpen, Gent en Luik. Daar hebben we een historisch laag marktaandeel, een gat dat we versneld willen dichtfietsen", legt Jo Willemyns, COO food retail en marketing services van Colruyt Group, uit. "Concreet willen we dit doen via onze bestaande, maar ook nieuwe winkelformules zoals onze OKay Direct, en e-commerce. Zo hebben we beslist om binnenkort ook te starten met thuisleveringen in Antwerpen en Brussel."

Er wordt niet alleen ingezet op de formules, ook de categorieën in de winkel worden verder ontwikkeld. "Denk maar aan de parafarmacie rayons bij Colruyt Laagste Prijzen en OKay, waar we de brug willen slaan tussen voeding en de preventieve gezondheid via een aanbod van onder meer vitamines, voedingssupplementen en sportvoeding", vervolgt Willemyns. "Daarnaast investeren we ook in verkoop van bloemen in de winkel en kiezen we voor nieuwe broodmeubels. Brood is een belangrijk segment binnen de foodretail aangezien steeds meer bakkers verdwijnen." Ook de recente participatie in Smartmat, het bedrijf achter Foodbag en Rayon, gebeurde niet zomaar. Colruyt Group wil in de toekomst namelijk verder groeien in maaltijdboxen. "We zijn de tweede grootste maaltijdboxenleverancier in België, na HellofFresh. De penetratie heeft een vlucht genomen tijdens de coronacrisis en ook nu nog blijft die stijgen. Hier zien we dus zeker nog belangrijke groeikansen", vervolgt Jo Willemyns. 

"Binnen de foodretail zullen we verder werken aan onze sterke formules, een efficiënte logistiek, en een stevige lokale verankering", aldus Jo Willemyns, COO food retail en marketing services. “We blijven hierbij vechten voor de koopkracht van de consument – dat is vandaag relevanter dan ooit. Als expert in de retailsector én als marktleider zorgen we door onze jarenlange kennis en vakmanschap dat prijsstijgingen zo goed mogelijk onder controle blijven. We challengen leveranciers op een constructieve manier, en zoeken ook samen met hen naar alternatieven. Om er zo uiteindelijk voor te zorgen dat de klant een kwalitatief en betaalbaar aanbod krijgt in onze winkels én online. Een aanbod dat maximaal aansluit bij zijn/haar behoeften, ook in crisistijden. Colruyt Laagste Prijzen zal daarbij haar laagste prijzenbelofte nooit loslaten.”

Daarnaast wil de groep als lokale retailer-producent met Colruyt Group Fine Food verder inzetten op een verticale integratie met investeringen in bijvoorbeeld een nieuwe productiesite voor smeersalades of uitbreidingen zoals de integratie van de bakkerijgroep Roelandt, waardoor de groep ondertussen alle bakkerijproducten zelf producten. “Ongeveer één derde van onze omzet in eigen merkproducten produceren we zelf", verklaart Stefan Goethaert, COO Fine Food, Business & Group Services. "Dat doet ons meer en meer evolueren naar retailer-producent. We willen lokaal aanwezig zijn, dus we produceren ook zelf lokaal. Daarvoor hebben we goede redenen: we krijgen een veel beter zicht over de ganse keten en hebben daardoor impact op de kosten en de kwaliteit, we kunnen inzetten op de nutritionele waarden, kunnen nieuwe producten ontwikkelen, en dat allemaal met aandacht voor onze ecologische impact." Dit najaar start Colruyt Group Fine Food trouwens met de productie van hummus.

Ecosysteem creëren rond gezondheid en welzijn

Wat de tweede pijler, gezondheid en welzijn betreft, wil de retailer een positieve impact hebben op de gezondheid van iedereen. Met als uiteindelijke doel een ecosysteem te ontwikkelen dat stap voor stap een holistische benadering van gezondheid bevordert. “We gaan hier veel meer service-minded aan de slag, met een nieuwe focus op preventieve en mentale gezondheid: een gezonde geest in een gezond lichaam", verduidelijkt Jef Colruyt. "We pakken het totaalplaatje aan, want gezondheid is ook slaap, beweging en mentale gezondheid. Op dat snijpunt willen wij als Colruyt Group onze maatschappelijke rol opnemen en in gezondheid in de bredere zin investeren. Daar zijn NewPharma, JIMS en SmartWithFood bijvoorbeeld perfecte hefbomen voor. Als retailer met een groot bereik kunnen wij informatie met betrekking tot gezondheid voor iedereen meer toegankelijk maken. We vinden dat we daar een verantwoordelijkheid verder op te nemen hebben als laatste schakel in de keten naar de klant toe." Concreet deed de retailer dat al door slimme gezonde koelkasten te introduceren bij de fitnessclubs van JIMS en wil SmartWithFood met “Hello Health” tegen 2025 zo’n 25.000 medewerkers bereiken met een specifiek Health Coach Platform en wordt er ook gewerkt aan een aanbod voor klanten. “Er zijn binnen dit vakgebied nog heel wat verdere synergieën mogelijk”, voegt Jef Colruyt eraan toe. "Zo is het bijvoorbeeld erg gemakkelijk om een vestiging van JIMS bovenop een Colruyt-winkel te plaatsen om beide vakgebieden beter te verweven. Dat geldt ook voor het geven van voedingsadvies bij JIMS."

En die synergieën leveren Colruyt Group volgens Martijn Martens van Gondola Academy een unieke positie op. "Voeding- en gezondheid spelers zullen in de toekomst veel meer in hetzelfde domein actief zijn. Colruyt heeft de afgelopen jaren al een heel gezondheid ecosysteem opgebouwd, wat hun een unieke positie plaats om het totaalplaatje aan te kaarten", getuigt hij. "En dat is nodig, want in België zijn er jaarlijks 15.000 sterfgevallen direct afkomstig uit ongezonde eetgewoonten. Gezonde eetpatronen dragen een belangrijk preventief aspect met zich mee, waar betere eetgewoontes de zware last van onze gezondheidssector zouden kunnen verlichten. In de US zijn 20% van de kosten van de gezondheidszorg afkomstig uit ongezonde eetgewoontes. Ik ben benieuwd om soortgelijke studies te zien voor België, om te zien wat de feitelijke kosten zijn van ongezonde eetgewoontes."

Services op maat

Bij de non-food pijler blijft het belangrijk om je als bedrijf vlot aan te passen aan de noden van de markt, zodat je je slagkracht kunt behouden. “We bundelen daarom de krachten binnen non-food om ervoor te zorgen dat we de beste dienstverlening aan de klanten kunnen geven en dat we verder in relatie kunnen gaan met gezinnen", stelt de topman. "Formules als Dreamland en Dreambaby werken aan services naar de specifieke communities toe, en ook Bike Republic - nog in volle expansie - zet in op services op maat. Denk maar aan de samenwerking die ze hebben met Touring. We zijn ervan overtuigd dat daar nog veel opportuniteiten liggen, en deze formules zijn voor ons ook cruciaal in het totaalaanbod dat we willen bieden."

"We willen de komende 1,5 jaar het aantal laadpunten aan de winkels van Colruyt Group verdrievoudigen"

Wat de pijler energie betreft blijft Colruyt Group inzetten op zowel duurzame energie met Virya Energy en DATS 24 als het begeleiden van de eindgebruiker in de transitie naar hernieuwbare energie. Colruyt Group heeft trouwens al ruim 1,2 gigawatt aan energieproductiecapaciteit. Dat wil het bedrijf volgend jaar optrekken tot 2 gigawatt. “Door onze historiek en ervaring zien we meer en meer dat het niet alleen een verhaal is van opwekken van groene energie, maar ook over hoe brengen we het tot bij de gebruiker, en is het voor die eindgebruiker ook echt bruikbaar", vervolgt de topman. "En daar kijken we uiteraard ook naar alternatieve brandstoffen. Als retailer vervoeren we dagelijks tonnen goederen, we moeten deze ter plaatse krijgen in de winkels, en liefst op een zo duurzaam mogelijke manier. Elektrisch rijden is daarbij zeker een optie, maar waterstof zal ook een mogelijkheid zijn."

Concreet wil de keten het aantal waterstoftankstations in de toekomst nog verder uitbreiden en wil het met DATS 24 innovatieve insteken vinden met nieuwe technologieën als leverancier van hernieuwbare Belgische elektriciteit en gas, en pionieren met het beschikbaar stellen van onder meer laadpalen. "De recente participatie in Pluginvest kadert hierin, alsook de recente opening van het grootste semipublieke laadplein van België, aan het hoofdkantoor van de groep in Halle. Bedoeling is de komende 1,5 jaar het aantal laadpunten aan de winkels van Colruyt Group te verdrievoudigen", klinkt het. DATS 24 zou dan 1.000 laadpunten uitbaten op de winkelparkings. Die ontwikkeling is volgens Martijn Martens van Gondola Academy niet onbelangrijk: "Met de opkomst van elektrische voertuigen kan de supermarkt wel eens de plaatsvervanger zijn van het traditionele tankstation. Consumenten zullen gemiddeld langer besteden aan het opladen van hun auto, waar een praktische invulling moet gegeven worden aan de dode tijd. Winkelen is het perfecte halfuurtje dat nodig is om terug met een opgeladen voertuig te vertrekken. Colruyt Group is by far de best geplaatste speler om op dit domein te schakelen, met hun jarenlange expertise via DATS 24 en Virya Energy."

Xtra als persoonlijke assistent

Tot slot wil de groep ook zijn digitale Xtra-verhaal, de klantenkaart en -app van Colruyt Group, versnellen. “De Xtra app is klaar om een volgende maturiteitsstap te nemen, van kortingsapp naar personal (shopping) assistent", klinkt het bij Jo Willemyns. De nieuwe Xtra app is volop in ontwikkeling, met een nieuw technisch platform en een open architectuur die het makkelijker zal maken om de andere apps die al binnen de groep bestaan toe te voegen in één geheel. “We hebben bijkomend interessante features in de pipeline, waaronder seamless pay function in samenwering met Digiteal, shopping lists 2.0, winkelcircuitondersteuning, productinfo op maat zoals herkennen van allergenen, en een loyalty scheme om een bijdrage te leveren aan een betere wereld.”

Synergieën tussen vakgebieden

Het doel van deze nieuwe toekomststrategie van Colruyt Group is het leven van klanten via relevante oplossingen eenvoudiger maken (Simplify), hen zelf toelaten in hun kracht te gaan staan en enkele zaken zelf vast te pakken, en bewuste keuzes te maken (Empower), al dan niet in verbinding met anderen (Connect). “Die Simplify-Empower-Connect loopt, net als dat duurzaam ondernemen, als een rode draad door alles wat we doen. De investeringen die we doen, de samenwerkingen die we aangaan en de initiatieven die we nemen, doen we met een goede reden. En ook op de meest kostenefficiënte en duurzame manier. De komende jaren zullen we blijven inzetten op synergieën tussen de verschillende vakgebieden en daar services voor onze klanten aan koppelen. In onze fysieke winkels, waar we met onze opgebouwde kennis rond immobiliën weten waar we het best aanwezig zijn met welke winkelformules, en digitaal met Xtra. Steeds met onze blik op de lange termijn. We zijn ervan overtuigd dat we met deze keuzes klaar zijn voor wat de toekomst brengt. Al zal het gezien de huidige marktomstandigheden geen walk in the park zijn”, besluit Jef Colruyt.

Volgens Martijn Martens is het feit dat Colruyt Group verder gaat dan zijn functie als foodretailer en kiest voor een strategie die focust op 4 pijlers, geen onlogische keuze. "Marges in retail zijn natuurlijk beperkt en zullen door inflatie alleen maar feller onder druk komen te staan", legt hij uit. "Een diversifiëring van activiteiten, gelinkt aan gezondheid en sustainability, houdt dan ook steek en zorgt ervoor dat het risico ook gespreid is, wat in een woelige sector als retail vandaag zeker geen slecht idee is. Gezondheid blijft daarnaast één van de grootste trends en sustainability zal de komende decennia steeds hoog op onze agenda moeten staan. Risicoloze peilers dus om op in te zetten." Martens voegt er nog aan toe dat Colruyt Group niet de eerste speler os die zijn vleugels uitstrekt over een koepel van sectoren. "Amazon is binnen de retailsector het meest gekende model, waar de retail activiteiten het meest zichtbare gedeelte zijn van het bedrijf, maar het gros van de winsten gemaakt wordt via hun cloud services", besluit hij.