Vanaf 1 juli gebruikt Colruyt Group GS1 GDSN als enige bron voor de uitwisseling van productgegevens met zijn leveranciers. Leveranciers zullen deze gegevens dus niet langer kunnen aanleveren via andere platformen, spreadsheets of e-mails. De beslissing van de marktleider versnelt de status van het GDSN als het essentiële netwerk voor de uitwisseling van betrouwbare gegevens tussen leveranciers en distributeurs.

Net als alle retailers ontving Colruyt Group productgegevens van zijn leveranciers via verschillende kanalen. Deze gegevens werden uitgewisseld via het GS1 GDSN-netwerk, interne platformen, Excel-bestanden en zelfs e-mails. Een persbericht van GS1 meldt ons dat Colruyt Group er nu voor gekozen heeft om zijn gegevensuitwisselingen te rationaliseren en te vereenvoudigen door van het GDSN-netwerk zijn enige bron voor de uitwisseling van masterdata te maken. Vanaf 1 juli van dit jaar zal de Groep enkel nog het Global Data Synchronisation Network (GDSN) gebruiken om gegevens uit te wisselen met zijn leveranciers. Dit initiatief maakt deel uit van het streven van de Groep om de efficiëntie van de ontvangst van productgegevens te verbeteren en om op dit gebied een gestandaardiseerde aanpak te hanteren, d.w.z. via één enkele bron. “Dit is een belangrijke stap in onze samenwerking met leveranciers”, zegt Dimitri Sonck, Hoofd Retail Product Information bij Colruyt Group. “Door te kiezen voor GDSN als onze enige bron voor productinformatie, willen we efficiëntere en meer gestandaardiseerde processen ontwikkelen voor onze leveranciers, maar ook voor onze retailers.”

Colruyt Group is de eerste Belgische retailer die kiest voor het GDSN-netwerk van GS1 als enige bron voor productinformatie, met uitsluiting van elke andere bron. Dit is onvermijdelijk ook een beslissende stap in de adoptie door alle leveranciers van het GDSN-netwerk voor het verzenden van hun productgegevens. Wanneer de marktleider al zijn leveranciers dwingt om dit uitwisselingsinstrument te gebruiken, versnelt zijn beslissing in de praktijk de migratie van de hele markt naar de oplossing die zijn marktleider oplegt. GDSN garandeert de kwaliteit van productgegevens die worden ingevoerd in het formaat dat wordt vereist door My Product Manager, het GS1-platform dat rechtstreeks is gekoppeld aan het GDSN-netwerk. Het dekt zowel nationale als huismerkproducten. GS1 wijst erop dat My Product Manager is aangepast om een aantal extra functies voor Colruyt mogelijk te maken.

“Dit is een grote stap voorwaarts voor Colruyt en zijn leveranciers”, legt Jan Somers, CEO van GS1 Belgilux, uit. “Geen aparte portalen en Excel-bestanden meer. Ook andere leveranciers lijken dit voorbeeld te willen volgen. Iedereen wil werken met eenvoudige en kwalitatieve gegevens. In samenwerking met GS1 Belgilux organiseert Colruyt Group in de aanloop naar de deadline van 1 juli webinars om leveranciers te informeren over de toekomstige veranderingen en hoe ze straks hun data moeten delen.  Nieuwe leveranciers die gegevens beginnen uit te wisselen via het GS1 GDSN-netwerk zullen vanaf het begin van hun integratieproces begeleid worden door GS1-experts. Meer informatie is beschikbaar op de GS1 website of door een e-mail te sturen naar fmcg-foodservice@gs1belu.org.